'An Beal Bocht @ 50' / the Poor Mouth by Flann O'Brien

Wednesday, March 9, 2016 - 02:15
Foirgneamh Callan - CB9

To celebrate Flann O'Brien's 50th anniversary and 75th anniversary since publication of An Béal Bocht, M.U. and Oifig na Gaeilge are holding a conference to celebrate his work on Wednesday 9th March between 2:15-4:15. There will be three guest speakers attending; Breandán Ó Conaire, Siún Ní Dhuinn and Ian Ó Caoimh. Liam Mac Amhlaigh will close the conference and award prizes to the winners of our student literature competition based on An Béal Bocht. This event is organised as part of the Seachtain na Gaeilge celebrations 2016. 

Chun céiliúradh a dhéanamh ar bhás Uí Nualláin 50 bliain ó shin agus foilsiúchán a leabhair 75 bliain ó shin, An Béal Bocht, tá Ollscoil Mhá Nuad agus Oifig na Gaeilge ag cur lé chéile léacht bunaithe ar a shaothar, Céadaoin 9ú Márta idir 2:15-4:15. Beidh triúr aíonna speisialta ann; Breandán Ó Conaire, Siún Ní Dhuinn agus Ian Ó Caoimh. Cuirfidh Liam Mac Amhlaigh clabhsúr leis an ócáid agus bronnfaidh sé na duaiseanna ar mhic léinn an chomórtais litríochta bunbaithe ar An Béal Bocht. Eagraíodh an ócáid seo mar chuid d'imechtaí Sheachtain na Gaeilge 2016.