Close

Roinn na Nua-Ghaeilge Ollscoil Mhá Nuad (Modern Irish)

Qualification : MASTER OF LITERATURE DEGREE

Award Type and NFQ level : RESEARCH MASTERS (9)

CAO/PAC code : MHU04 F/T;MHU05 P/T

CAO Points :

Is í aidhm an chláir ná clár struchtúrtha dochtúireachta sa Nua-Ghaeilge a chur ar fáil do mhic léinn ar mian leo tabhairt faoi ardtaighde i réimsí áirithe den disciplín. Is iad cuspóirí an chláir ná scileanna cineálacha.

Tús an chúrsa
Meán Fómhair (nó am eile a shocrófar)

Bunchéim onóracha le dara honóracha grád 1 (II.1) sa Nua-Ghaeilge a theastaíonn le haghaidh na céime seo. Is gnách go mbíonn iarchéim (MA, MLitt onóracha) acu siúd a thugann faoi PhD sa Nua-Ghaeilge. Is féidir an chéim seo a dhéanamh go lánaimseartha nó go páirtaimseartha. Ba cheart teagmháil a dhéanamh le Roinn na Nua-Ghaeilge mar a bhfaighfear a thuilleadh eolais agus foirm iarratais.

Is í aidhm an chláir ná clár struchtúrtha dochtúireachta sa Nua-Ghaeilge a chur ar fáil do mhic léinn ar mian leo tabhairt faoi ardtaighde i réimsí áirithe den disciplín. Is iad cuspóirí an chláir ná scileanna cineálacha.

Tús an chúrsa
Meán Fómhair (nó am eile a shocrófar)

Course Duration: 2 years Full-time, 3 years Part-time

Deiseanna Fostaíochta

Múinteoireacht ar an dara nó ar an tríú leibhéal; aistritheoireacht; iriseoireacht agus na meáin chumarsáide; riarachán.

Cur isteach ar an gcéim

Ar líne amháin via http://www.pac.ie/maynoothuniversity

Cód PAC
MHU04
MLitt Lánaimseartha
MHU05 MLitt Páirtaimseartha

Ba cheart an t-eolas seo a leanas a chur ar aghaidh chuig PAC
D’iarrthóirí nár bhain an bhunchéim amach in OÉ Má Nuad: cóip dá dTeastas Breithe nó de Phas bailí, Tras-scríbhinn Oifigiúil agus dhá  Theistiméireacht Acadúla mar thacaíocht lena n-iarratas.

Dáta Deiridh
31 Iúil. De ghnáth glactar le hiarratais ar chéimeanna taighde ag am ar bith.

Back to top