Scoláireacht an Oireachtais 2022/23 le bronnadh ar Helen de Búrca

Friday, September 23, 2022 - 09:45

Scoláireacht an Oireachtais 2022/23 le bronnadh ar Helen de Búrca

Tá áthas ar Roinn na Nua-Ghaeilge a fhógairt gur ar Helen de Búrca a bhronnfar Scoláireacht an Oireachtais 2022/23. Tá Helen ina mac léinn MA Nua-Ghaeilge in Ollscoil Mhá Nuad faoi láthair, áit ina bhfuil sí ag tabhairt faoin sruth nua i dTaibhealaíona agus i dTraidisiúin Bhéil na Gaeilge https://tinyurl.com/54b48dsv . Beidh socrúchán oibre ar bun aici leis an Oireachtas i mbliana mar chuid de NG635 Féile Bheag chomh maith agus tá sí ag tnúth go mór leis sin.
Tá Helen ag gabháil den drámaíocht agus den scríbhneoireacht chruthaitheach ó bhí sí an-óg. Bhí sí ina ball de Scoil Drámaíochta Imelda Noone agus Scoil Drámaíochta Amharclann an Gaiety agus í ina scoláire ag an dara leibhéal, rud a spreag an-spéis inti san aisteoireacht agus san amharclannaíocht.
Le linn a bunchéime in Ollscoil Mhá Nuad, bhí Helen ina ball den Scéim Chónaithe, den Chumann Drámaíochta agus de choiste Chuallacht Cholmcille. Bhí sí i bpáirt Leah i léiriú an Chumainn Drámaíochta ar ‘DNA’ in 2018, agus scríobh sí an dráma dátheangach ‘Aisling Aisling’ in 2019 agus í mar stiúrthóir air chomh maith. Cuireadh ar stáitse é mar cheiliúradh ar Sheachtain na Gaeilge 2020 i gcomhar le Cuallacht Cholmcille, an Cumann Drámaíochta, agus Oifig na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad. Bronnadh Gradam Chuallacht Cholmcille uirthi as an obair a rinne sí ar choiste na Cuallachta mar Ionadaí na Scéime Cónaithe.
Tréaslaímid a gradam le Helen, agus táimid ag tnúth go mór le bheith ag obair léi ar a cuid tograí cruthaitheacha i gcaitheamh na bliana.

Digital Arts & Humanities