An Dr Brian Mac Maghnuis

Oifig na Gaeilge

Gaeilge agus fáilte

Oifigeach na Gaeilge

Lóiste Riverstown
(01) 708 6133

About

 Tá Brian freagrach as:
 

  • Bainistiú a dhéanamh ar Oifig na Gaeilge san Ollscoil
  • Tacú le ranna maidir le húsáid na Gaeilge
  • Cabhrú le ranna na hOllscoile maidir lena n-idirghníomhaíocht trí mheán na Gaeilge
  • Cur chun cinn na Gaeilge i measc fhoireann agus mhic léinn na hOllscoile.