Dr Liam Mac Amhlaigh

Froebel Department of Primary and Early Childhood Education

Gaeilge agus fáilte

Ollamh Comhlach/Léachtóir Sinsearach
Associate Professor/Senior Lecturer

School of Education
2nd
218
(01) 708 6022

Biography

Scoláire nualitríochta agus foclóireachta é Liam Mac Amhlaigh. 

Ar na suimeanna taighde atá agam, áirítear litríocht chomhaimseartha na Gaeilge (go háirithe an nuafhilíocht), foclóireacht na Nua-Ghaeilge, léann digiteach na Gaeilge agus stair theanga na Gaeilge san fhichiú haois. Tá mórán foilsithe agam sna réimsí sin, idir leabhair agus ailt.

**********

Liam Mac Amhlaigh is a scholar of contemporary literature and of lexicography.

My research interests include contemporary Irish-language literature (especially modern poetry), Modern Irish-language lexicographydigital humanities of Modern Irish, and the history of the Irish language in the 20th century. I have published extensively in these areas.

Research Interests

Fáiltím roimh iarratais ó mhic léinn sna réimsí seo a leanas:

Nualitríocht na Gaeilge, idir fhilíocht agus phrós.
Saothar Mhichael Davitt agus a chritic
Nua-aoiseachas agus scríbhneoireacht don scáileán
Foclóireacht na Nua-Ghaeilge
Léann digiteach na Nua-Ghaeilge
Forbairt theanga agus shaíocht na Gaeilge san fhichiú haois

I welcome requests from students in the following areas:

Contemporary Irish-language literature, poetry and prose alike
The work of, and literary criticism in regard to, Michael Davitt
Modernism and writing for screen
Lexicography of Modern Irish
Digital scholarship of Modern Irish
The development of language and learning in Irish in the twentieth century 


Edited Book

Year Publication
2020 Liam Mac Amhlaigh & Caoimhín Mac Giolla Léith (Ed.). (2020) Léachtaí Uí Chadhain. Baile Átha Cliath: Cló Léann na Gaeilge,
2016 Dr Liam Mac Amhlaigh (Ed.). (2016) Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge Portraits of Irish-language writers. Baile Átha Cliath: COMHAR, [Link]
2012 Dr Liam Mac Amhlaigh and Dr Brian Ó Curnáin (Ed.). (2012) Ilteangach, ilseiftiúil: féilscríbhinn in ómós do Nicholas Williams/a festschrift in honour of Nicholas Williams. Dublin: Arlen House,
2012 Dr Liam Mac Amhlaigh & Dr Caoimhín Mac Giolla Léith (Ed.). (2012) Fill Arís: Oidhreacht Sheáin Uí Ríordáin. Indreabhán: Cló Iar-Chonnacht,

Book

Year Publication
2008 Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Foclóirí agus Foclóirithe na Gaeilge. Baile Átha Cliath: Cois Life.

Book Chapter

Year Publication
2023 Dr Liam Mac Amhlaigh & Dr Dorothy Ní Uigín (2023) 'Learned Journals and Popular Journalism in Irish, 1795 - 2010s' In: The History of the Irish Book, Volume 2: The Printed Book in Irish, 1567 - 2000. Oxford : Oxford University Press.
2023 Dr Liam Mac Amhlaigh (2023) 'Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge/Portraits of Irish-Language Writers: a unique multi-media print production' In: The History of the Irish Book, Volume 2: The Printed Book in Irish, 1567 - 2000. Oxford : Oxford University Press.
2023 Dr Liam Mac Amhlaigh (2023) ''Tomás de Bhaldraithe'' In: The History of the Irish Book, Volume 2: The Printed Book in Irish, 1567 - 2000. Oxford : Oxford University Press.
2021 Dr Liam Mac Amhlaigh (2021) 'Tairseach an aistir: Michael Davitt, Bligeard Sráide agus dánta deireanacha dá chuid' In: Ar an Imeall i Lár an Domhain?: An tairseachúlacht i litríocht agus i gcultúr na hÉireann agus na hEorpa. Indreabhán : Leabhar Breac.
2021 Dr Liam Mac Amhlaigh (2021) 'Amharcfhínéid na teilifíse i bhfilíocht Mhichael Davitt' In: Ó Chleamarí go Ceamaraí: drámaíocht agus taibhealaíona na Gaeilge. Baile Átha Cliath : Cló Léann na Gaeilge.
2014 Dr Liam Mac Amhlaigh (2014) 'Foclóireacht na Nua-Ghaeilge: tábhacht agus traidisiún' In: Cnuasach Comhar 1982-2012. Baile Átha Cliath : LeabhairCOMHAR.
2013 Dr Liam Mac Amhlaigh (2013) 'Aistear na filíochta: réamhrá' In: An Guth Baineann. Baile Átha Cliath : LeabhairCOMHAR.
2012 Dr Liam Mac Amhlaigh (2012) 'Fiabhas na filíochta - aistear an Ríordánaigh tríd an iris Comhar' In: Fill Arís: Oidhreacht Sheáin Uí Ríordáin. Indreabhán : Cló Iar-Chonnacht.
2012 Dr Liam Mac Amhlaigh (2012) 'An fhoclóireacht Nua-Ghaeilge agus feidhm Edmund Fournier inti in aimsir na hAthbheochana' In: Ilteangach, ilseiftiúil: féilscríbhinn in ómós do Nicholas Williams/a festschrift in honour of Nicholas Williams. Dublin : Arlen House.

Peer Reviewed Journal

Year Publication
2020 Dr Liam Mac Amhlaigh (2020) 'An nua-aoiseachas déanach agus filíocht Phádraig Mhic Fhearghusa'. COMHARTaighde, 6 . [Link] https://doi.org/10.18669/ct.2020.02 [Full-Text]
2011 Dr Liam Mac Amhlaigh (2011) 'Tomas de Bhaldraithe agus Máirtín Ó Cadhain: Ollúna ollscoile agus déantóirí foclóra'. BLIAINIRIS, 10 :66-87.
2010 Dr Liam Mac Amhlaigh (2010) 'Treonna sean is nua an fhoclireacht Nua-Ghaeilge san aon haois is fiche '. Etudes Irlandaises, 35 :51-64. [Full-Text]

Conference Publication

Year Publication
2019 Dr Liam Mac Amhlaigh (2019) Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium 2019 Late modernism and Irish-language poetry: The INNTI project and the Black Mountain Poets of North Carolina Celtic languages & literatures: Harvard, Cambridge, MA,
2016 Dr Liam Mac Amhlaigh (2016) Proceedings of the 17th Euralex International Congress Tbilisi . In: Margilatadze, T eds. Lexicographical resources assisting vocabulary-building: an Irish-language experience Tbilisi, [Link] [Full-Text]
2015 Dr Liam Mac Amhlaigh (2015) Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium 2014 . In: Brannelly, L.A.; Darwin, G; McCoy, P; O'Neill, K eds. An examination of Irish language lexicographers in the twentieth century Cambridge,
2008 Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Proceedings of the 13th Euralex International Congress . In: Bernal, E.; DeCesaris, J eds. The role of Foclóir Gaeilge-Béarla Néill Uí Dhónaill in Irish language lexicography Barcelona, [Full-Text]

Edited Journal Issue

Year Publication
2020 Dr Liam Mac Amhlaigh Dr Caoimhín Mac Giolla Léith Dr Meidhbhín Ní Úrdail Dr Marie Whelton (2020) COMHARTaighde 6. Baile Átha Cliath: [Edited Journal Issue]
2019 Dr Liam Mac Amhlaigh & an tOllamh Máirín Nic Eoin (2019) COMHARTaighde 5. Baile Átha Cliath: [Edited Journal Issue]
2018 Dr Máirtín Coilféir, Dr Liam Mac Amhlaigh agus an tOllamh Máirín Nic Eoin (2018) COMHARTaighde 4. Baile Átha Cliath: [Edited Journal Issue]
2018 Ronan Doherty, Dr Liam Mac Amhlaigh, Dr Tracey Ní Mhaonaigh agus Dr Tadhg Ó Dúshláine (2018) Irisleabhar Mhá Nuad 2018. Maigh Nuad: [Edited Journal Issue]
2017 Ronan Doherty, Dr Liam Mac Amhlaigh, Dr Tracey Ní Mhaonaigh agus Dr Tadhg Ó Dúshláine (2017) Irisleabhar Mhá Nuad 2017. Maigh Nuad: [Edited Journal Issue]
2017 Dr Máirtín Coilféir, Dr Liam Mac Amhlaigh agus an tOllamh Máirín Nic Eoin (2017) COMHARTaighde 3. Baile Átha Cliath: [Edited Journal Issue]
2016 Dr Máirtín Coilféir, Dr Liam Mac Amhlaigh agus an tOllamh Máirín Nic Eoin (2016) COMHARTaighde 2. Baile Átha Cliath: [Edited Journal Issue]
2015 Dr Máirtín Coilféir, Dr Liam Mac Amhlaigh agus an tOllamh Máirín Nic Eoin (2015) COMHARTaighde 1. Baile Átha Cliath: [Edited Journal Issue]

Other Journal

Year Publication
2019 Dr Liam Mac Amhlaigh (2019) 'An File agus a Áit: An Phurgóid le Michael Hartnett' Privacy at Work, .
2018 Dr Liam Mac Amhlaigh (2018) 'Iarfhocal' Meascra Mhá Nuad 1, .
2015 Dr Liam Mac Amhlaigh (2015) 'Máiréad Ní Chinnéide Uí Mhaolfabhail: iriseoir meabhrach, cara dílis' Comhar, 75 (6) :16-17.
2013 Dr Liam Mac Amhlaigh (2013) 'Maire Uí Mhaicín: oide eolasach, cara uasal' Comhar, 73 (11) . [Full-Text]
2012 Dr Liam Mac Amhlaigh (2012) 'Oideachas trí Ghaeilge, síor-athrú! Súil ar Choláiste Íosagáin' Feasta, 65 (2) :27-28.
2011 Dr Liam Mac Amhlaigh (2011) 'Labhrann Liam Mac Amhlaigh ar Crithloinnir (Feasta)' Feasta, :27-28.
2011 Dr Liam Mac Amhlaigh (2011) 'Foclóir Gaeilge-Béarla (FGB) 1977 agus Niall Ó Dónaill' BORDERLANDS - THE JOURNAL OF SPATIAL PLANNING IN IRELAND, :52-58.
2010 Dr Liam Mac Amhlaigh (2010) 'Caoga bliain ó fhoilsiú fhoclóir de Bhaldraithe' Climate Change Perspectives from the Atlantic: past, present and future, 63 (1) :16-18.
2010 Dr Liam Mac Amhlaigh (2010) 'Oileánach na cathrach: Céad bliain ó bhreith Mhairtín Uí Dhireáin' Rosa Anglica: Reassessments, 70 (3) :12-13. [Full-Text]
2009 Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) 'Tomás de Bhaldraithe – Saol agus Saothar' Studies - An Irish Quarterly, 69 (1) :12-13. [Full-Text]
2009 Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) 'Ciarán Ó Con Cheanainn: scoláire léinn agus fonnadóir binn' Comhar, 69 (3) :21-22.
2008 Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) 'Foclóireacht na Gaeilge, Sean agus Nua' The Routledge Encyclopaedia of Educational Thinkers, 61 (4) :19-20.
2007 Dr Liam Mac Amhlaigh (2007) 'Seán Ó Ríordáin – File Féinchráite' Journal of Biological Chemistry, 60 (10) :9-10.
2006 Dr Liam Mac Amhlaigh (2006) 'Nuala Ní Dhomhnaill: File seanchais is síceolaíochta' European Journal of Biochemistry, 59 (2) :19-21.
2006 Dr Liam Mac Amhlaigh (2006) 'Seán Ó Ríordáin: File faoi sceimhle?' Biochemistry, 66 (10) :7-9. [Full-Text]
2005 Dr Liam Mac Amhlaigh (2005) 'Coimhthíos, deighilt agus an Deoraí: Tuairimíocht i leith an urscéil, Deoraíocht, le Pádraic Ó Conaire, Cuid a dó' New Phytologist, 65 (11) :15-18.
2005 Dr Liam Mac Amhlaigh (2005) 'An t-oileán rúin agus an chathair fhallsa i bhfilíocht Mháirtín Uí Dhireáin' Advances in Botanical Research, .
2005 Dr Liam Mac Amhlaigh (2005) 'Seosamh Mac Grianna agus Mo bhealach féin’: léiriú fíreannach ar bheatha inmheánach an údair' An tUltach, 81 (9) :7-11.
2005 Dr Liam Mac Amhlaigh (2005) 'Máire Mhac an tSaoi: ceannródaí banfhilíochta' Encyclopaedia of Educational Philosophy and Theory, 58 (8) :13-14.
2005 Dr Liam Mac Amhlaigh (2005) 'Coimhthíos, deighilt agus an Deoraí: Tuairimíocht i leith an urscéil, Deoraíocht, le Pádraic Ó Conaire, Cuid a haon' Methods in Molecular Biology, 65 (10) :8-10.

Conference Contribution

Year Publication
2023 Liam Mac Amhlaigh (2023) International Congress of Celtic Studies 2023 A comparative selection of headowrds from 20th century Irish-language lexicography Utrecht University, .
2023 Liam Mac Amhlaigh (2023) Language and Education Policy in Ireland The Irish-language Dictionary and the State Trinity College Dublin, .
2022 Liam Mac Amhlaigh (2022) Comhdháil ar litríocht agus cultúr na Gaeilge Saolré COMHAR san aois dhigiteach comhaimseartha University of Galway / Ollscoil na Gaillimhe, 08/10/2022-.
2020 Dr Liam Mac Amhlaigh (2020) In agallamh íogair le dhá litríocht Ghaelacha Collóiciam acadúil in ómós do shaothar scolártha Mháire Ní Annracháin (ar athló) Acadamh Ríoga na hÉireann, .
2019 Dr Liam Mac Amhlaigh (2019) Éigse Néill Uí Dhónaill 2019 Niall Ó Dónaill: foclóirí, eagarthóir agus fear teanga Teach Néill Uí Dhónaill, Anagaire, Tír Chonaill, .
2019 Dr Liam Mac Amhlaigh (2019) Harvard Celtic Colloquium Late Modernism in Irish-language poetry: the INNTI generation, and the Black Mountain poets of North Carolina Ollscoil Harvard, .
2019 Dr Liam Mac Amhlaigh (2019) 16th International Congress of Celtic Studies An examination of Irish-language terminography Ollscoil Bangor, An Bhreatain Bheag, .
2019 Dr Liam Mac Amhlaigh (2019) Léacht Uí Chadhain 2019 Tá na coiscéimeanna tar éis filleadh arís’: leanúnachas agus nua-aoiseachas san fhilíocht iarChadhnach An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, .
2018 Dr Liam Mac Amhlaigh (2018) IASIL 2018 Re-imagining a tradition: Michael Davitt, modernism and Irish-language poetry Ollscoil Nijmegan, An Isiltír, .
2017 Dr Liam Mac Amhlaigh (2017) Ó Chleamairí go Ceamaraí: Comhdháil Drámaíochta agus Teilifíse 2017 Amharcfhínéid na teilifíse i bhfilíocht Mhichael Davitt Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, .
2017 Dr Liam Mac Amhlaigh (2017) Ar imeall i lár an Domhain Treise na tairsí: Michael Davitt agus Bligeard Sráide Ollscoil Shéarlais, Prág, .
2017 Dr Liam Mac Amhlaigh (2017) Comhdháil i Litríocht agus Cultúr na Gaeilge 2017 Ar fán sa tsamhlaíocht: aistear Mhichael Davitt ina dhánta deireanacha Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, .
2017 Dr Liam Mac Amhlaigh (2017) Comhdháíl Meanmanra An tAthair Colmán Ó hUallacháin agus Foclóir Fealsaimh (1958) Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, .
2017 Dr Liam Mac Amhlaigh (2017) Seimineár don Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach Ag oscailt an dorais: bealach isteach sa litríocht i nGaeilge don fhoghlaimeoir fásta’ An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, .
2016 Dr Liam Mac Amhlaigh (2016) 38th Annual University of California Celtic Studies Conference Irish-language lexicographers before and after 1916 Los Angeles, .
2016 Dr Liam Mac Amhlaigh (2016) Euralex 2016 Lexicographical resources assisting with vocabulary-building: an Irish-language experience Ollscoil Stáit Ivane Javakhishvili, Tbilisi, an tSeoirsia, .
2016 Dr Liam Mac Amhlaigh (2016) 17th Euralex International Congress Lexicographical resources assiting vocabulary-building: an Irish-language experience Tbilisi, .
2016 Dr Liam Mac Amhlaigh (2016) Torthaí na Réabhlóide Athbheochan na foclóireachta: éabhlóid agus torthaí Baile Átha Cliath, .
2015 Dr Liam Mac Amhlaigh (2015) Royal Irish Academy Spring Lecture Series The life and dictionaries of Timothy O’Neill Lane (1852-1915) Dublin, .
2015 Dr Liam Mac Amhlaigh (2015) Éigse Colm Chille Niall Ó Dónaill: foclóirí, eagarthóir agus fear teanga’ Doire, .
2015 Dr Liam Mac Amhlaigh (2015) IASIL 2015 Emancipation and reconciliation: Michael Davitt’s early poetry’ York, UK, .
2015 Dr Liam Mac Amhlaigh (2015) Seimineár don Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach Ag oscailt an dorais: bealach isteach sa litríocht i nGaeilge don fhoghlaimeoir An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, .
2015 Dr Liam Mac Amhlaigh (2015) 15th International Congress of Celtic Studies An Examination of Irish-language of twentieth-century lexicographers Glasgow, .
2014 Dr Liam Mac Amhlaigh (2014) Teangeolaíocht na Gaeilge XVI An téarmfhoclóireacht: foilsiú na téarmaíochta i bhfoirm foclóirí agus a rath san fhichiú haois Maigh Nuad, .
2014 Dr Liam Mac Amhlaigh (2014) American Conference for Irish Studies Michael Davitt: a voice of liberation in Irish-language poetry University College Dublin, .
2014 Dr Liam Mac Amhlaigh (2014) 34th Annual Harvard Celtic Colloquium An examination of Irish-language lexicographers of the twentieth century’ Cambridge, MA, .
2012 Dr Liam Mac Amhlaigh (2012) Seimineár don Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge An Coláiste Ollscoile, Baile tha Cliath, .
2012 Dr Liam Mac Amhlaigh (2012) COMHAR 70: borradh sa litríocht Scoil Gheimhridh Merriman Ostán Westport, Cathair na Mart, .
2011 Dr Liam Mac Amhlaigh (2011) 14th International Congress of Celtic Studies An examination of Irish-language lexicography of the twentieth century Maynooth, Ireland, .
2010 Dr Liam Mac Amhlaigh (2010) Dáil Thuamhan Foclóir Béarla-Gaedhilge Láimhbheartaigh Mhic Cionnaith (1935) – stór eolais na canúineolaíochta Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach, .
2010 Dr Liam Mac Amhlaigh (2010) IASIL Michael Davitt: a liberating force in Irish-language poetry? Maynooth, Ireland, .
2009 Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Seimineár don Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, .
2009 Dr Liam MacAmhlaigh (2009) Comhdháil ar litríocht agus teanga na Gaeilge Fís an fhoclóra: Caoga bliain ó fhoilsiú fhoclóir Béarla-Gaeilge Thomáis de Bhaldraithe Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, .
2009 Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) EFACIS ‘Ireland in/and Europe: Cross-Currents and Exchanges Recent developments in Irish-language lexicography Vienna, Austria, .
2009 Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) CTF: Language Policy and Language Learning: New Paradigms and New Challenges Recent developments in Irish-language lexicography University of Limerick, Ireland, .
2009 Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Dáil Thuamhan Timothy O’Neill Lane agus a ról i bhfoclóireacht na Nua-Ghaeilge san fhichiú haois Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach, .
2008 Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Bláthanna, Scoil Samhraidh Foclóirí agus Foclóirithe na Gaeilge Doire, .
2007 Dr Liam Mac Amhlaigh (2007) Fill Arís: Oidhreacht Sheáin Uí Ríordáin Comhdháil le 30 bliain ó bhás Sheáin Uí Ríordáin a aithint An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, .
2008 Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Seiminea iarchéime Spléachadh ar éabhlóid na foclóireachta na Nua-Ghaeilge san fhichiú haois Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, .
2008 Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) 13th Euralex International Congress The role of Foclóir Gaeilge-Béarla Néill Uí Dhónaill in Irish-language lexicography in the twentieth century’ Barcelona, .
2007 Dr Liam Mac Amhlaigh (2007) Fill Arís: Oidhreacht Sheáin Uí Ríordáin 'Fiabhras na filíochta’ – aistear an Ríordánaigh tríd an iris Comhar An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, .
2007 Dr Liam Mac Amhlaigh (2007) An Tionól An examination of 17th and 18th century Irish-language lexicographers Institiúid Ard-léinn Bhaile Átha Cliath, .
2006 Dr Liam Mac Amhlaigh (2006) Comhdháil ar litríocht agus cultúr na Gaeilge Máirtín Ó Cadhain agus Tomás de Bhaldraithe – ollúna ollscoile agus déantóirí foclóra Ollscoil na hÉireann, Gailllimh, .
2006 Dr Liam Mac Amhlaigh (2006) Symposiam of Postgraduate Learning Irish-language lexicography and the views of Tomás de Bhaldraithe – some early findings from Cártlann na gCanúintí University College Dublin, .

Published Report

Year Publication
2019 Siobhain Grogan Daithí de Faoite Liam Mac Amhlaigh (2019) Plean teanga don Ghaeilge i gCill Dara County Language Plan for Irish for Kildare. Cill Dara le Gaeilge, .

Invited Review Articles

Year Publication
2020 Dr Liam Mac Amhlaigh (2020) Léirmheas ar Talk of the Town le Caitríona Ní Chléirchín agus Peter Fallon (Dublin Review of Books). [Invited Review Articles]
2019 Dr Liam Mac Amhlaigh (2019) Léirmheas ar Ag Caint leis an Simné: dúshlán an traidisiúin agus nualitríocht na Gaeilge le Louis de Paor (Comhar). [Invited Review Articles]
2016 Dr Liam Mac Amhlaigh (2016) Léirmheas ar 'I dTír Strainséartha' le Liam Mac Cóil (Southword). Corcaigh: [Invited Review Articles]
2015 Dr Liam Mac Amhlaigh (2015) Léirmheas ar 'Ár dtéarmaí féin' le Fidelma Ní Ghallchobhair agus 'Téarmaíocht Ghaeilge na hAthbheochana' le Conchúr Mag Eacháin (COMHARTaighde). Baile Átha Cliath: [Invited Review Articles]
2011 Dr Liam Mac Amhlaigh (2011) Léirmheas ar 'Duillí Éireann', Eagrán Fómhair 2010 (Feasta). Béal Feirste: [Invited Review Articles]
2009 Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Léirmheas ar 'Ar muir agus ar sliabh' le Dermot Somers (Comhar). Baile Átha Cliath: [Invited Review Articles]
2009 Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Léirmheas ar '‘Con Trick’: an Bhalla Bháin' le Colm Breathnach (Comhar). Baile Átha Cliath: [Invited Review Articles]

Newspaper Articles

Year Publication
2021 Dr Liam Mac Amhlaigh (2021) Na meáin Ghaeilge sa ré iarChadhnach. Baile Átha Cliath: [Newspaper Articles] [Link]
2020 Dr Liam Mac Amhlaigh (2020) An Cadhnach i ré na Zúmála. Dublin: [Newspaper Articles]
2020 Dr Liam Mac Amhlaigh (2020) Mórfhoclóir nua in aimsir na Paindéime. Dublin: [Newspaper Articles]
2019 Dr Liam Mac Amhlaigh (2019) An scríbhneoir Gaelach - coincheap an dóchais (Irish Times). [Newspaper Articles]
2018 Dr Liam Mac Amhlaigh (2018) An chritic úr agus Irisleabhar Mhá Nuad (Irish Times). [Newspaper Articles]
2017 Dr Liam Mac Amhlaigh (2017) An Cadhnach - athnuaite agus athghafa? (Irish Times). [Newspaper Articles]
2016 Dr Liam Mac Amhlaigh (2016) Cion Mháire (Irish Times). Baile Átha Cliath: [Newspaper Articles]
2013 Dr Liam Mac Amhlaigh (2013) Fiche blian ag fás le plé (Irish Times). Baile Átha Cliath: [Newspaper Articles]
2012 Dr Liam Mac Amhlaigh (2012) Tobar nádúrtha an Chadhnaigh (Irish Times). Baile Átha Cliath: [Newspaper Articles]
2012 Dr Liam Mac Amhlaigh (2012) Aistí ilteangacha, ilseiftiúla a thugann ómós don Olllamh (Irish Times). Baile Átha Cliath: [Newspaper Articles]
2010 Dr Liam Mac Amhlaigh (2010) Aifric Mac Aodha ag dul thar táirseach na filíochta (Irish Times). Baile Átha Cliath: [Newspaper Articles]
2010 Dr Liam Mac Amhlaigh (2010) Cás an údair agus Léacht Uí Chadhain (Irish Times). Baile Átha Cliath: [Newspaper Articles]
2009 Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Léacht Uí Chadhain le filleadh (Irish Times). Baile Átha Cliath: [Newspaper Articles]
2009 Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Focail agus fealsúnacht fhoclóir de Bhaldraithe (Irish Times). Baile Átha Cliath: [Newspaper Articles]
2009 Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Coláiste Eoin ag céiliúradh 40 bliain d'oideachas lán-Ghaeilge (Irish Times). Baile Átha Cliath: [Newspaper Articles]
2008 Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Foclóireacht na hEorpa faoi chaibidil sa Chatalóin (Irish Times). Baile Átha Cliath: [Newspaper Articles]
2008 Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Lámh eachtrannach go minic ar stiúir na bhfocal (Irish Times). Baile Átha Cliath: [Newspaper Articles]
2008 Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Athnuachan ar Léacht Uí Chadhain (Irish Times). Baile Átha Cliath: [Newspaper Articles]
2008 Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Slánaítear Comhar do ghlúin nua (Irish Times). Baile Átha Cliath: [Newspaper Articles]
2007 Dr Liam Mac Amhlaigh (2007) Fill arís, a Sheáin Uí Ríordáin (Irish Times). Baile Átha Cliath: [Newspaper Articles]

Biographical-Item

Year Publication
2008 Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Tomás de Bhaldraithe i Leabhrán comórtha 100 bliain den Chumann Gaelach sa Choláiste Ollscoile. Baile Átha Cliath: [Biographical-Item]
Certain data included herein are derived from the © Web of Science (2024) of Clarivate. All rights reserved.

Honors and Awards

Date Title Awarding Body
01/11/2022 IRC National Research Ally Irish Research Council
01/01/2014 Ainmniúchán do Dhuais Jennifer Burke do nuálaíocht sa teagasc agus san fhoghlaim ILTA
01/01/2006 Duais Liteartha Oireachtais Oireachtas na Gaeilge
01/01/2004 Bonn Patrick Semple An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
01/01/2003 Scoláireacht William Henry Curran An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Teaching Interests

Nualitríocht na Gaeilge, idir fhilíocht agus phrós
Saothar Mhichael Davitt agus a chritic
Nua-aoiseachas agus scríbhneoireacht don scáileán
Foclóireacht na Nua-Ghaeilge Léann digiteach na Nua-Ghaeilge
Forbairt theanga agus shaíocht na Gaeilge san fhichiú haois


Contemporary Irish language literature, poetry and prose alike
The work of, and literary criticism in regard to, Michael Davitt
Modernism and writing for screen
Lexicography of Modern Irish
Digital scholarship of Modern Irish

The development of language and learning in Irish in the twentieth century 

Comhordaitheoir/Module leader: EDF 131, EDF 134, EDF 235, EFF 337, EDF 453, EDF 454, EDF 610a