Dr Liam Mac Amhlaigh

Froebel Department of Primary and Early Childhood Education

Gaeilge agus fáilte

Léachtóir
Lecturer

SE218
(01) 708 6022

Biography


An Dr Liam Mac Amhlaigh, LL.B. (Dubl.), BA (NUI), M.Phil. (Dubl.), Ph. D. (NUI)

Léachtóir le litríocht agus teanga na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad  

Scoláire nualitríochta agus foclóireachta é an Dr Liam Mac Amhlaigh. 

Ar na suimeanna taighde atá agam, áirítear litríocht chomhaimseartha na Gaeilge (go háirithe an nuafhilíocht), foclóireacht na Nua-Ghaeilge, léann digiteach na Gaeilge agus stair theanga na Gaeilge san fhichiú haois. Tá mórán foilsithe agam sna réimsí sin, idir leabhair agus ailt.

Tá mé ag obair ar dhá mhórshaothar faoi láthair:

  • monagraf ar fhoclóireacht na Nua-Ghaeilge san fhichiú haois (a thiocfaidh sna sála ar a leabhar Foclóirí agus Foclóirithe na Gaeilge (Cois Life, 2008)); agus
  • saothar critice ar fhilíocht Mhichael Davitt agus tionchar an nua-aoiseachais dhéanaigh ar fhilíocht na Gaeilge le seachtó bliain anuas.
Is Príomhthaighdeoir mé ar ModEL - Modernisms advancing European Literatures.

Cúram lárnach déanta de na daonnachtaí digiteacha i mo shaothar chuige seo agus lámh lárnach agam sna tograí COMHARTaighde (comhartaighde.ie), Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge (portraidi.ie), agus Cló Leann na Gaeilge (clo.ie). 


**********

Liam Mac Amhlaigh is a scholar of contemporary literature and of lexicography.

My research interests include contemporary Irish-language literature (especially modern poetry), Modern Irish-language lexicography, digital humanities of Modern Irish, and the history of the Irish language in the 20th century. I have published extensively in these areas.

I am currently working on two significant projects:

  • a monograph on Irish-language lexicography in the twentieth century (following my work, Foclóirí agus Foclóirithe na Gaeilge (Cois Life, 2008)); and
  • a critical work on the poetry of Michael Davitt and the impact of Late Modernism on Irish-language poetry of the last 70 years.
I am also the Principal Investigator of ModEL - Modernisms advancing European Literatures.

I have taken significant responsibility for the advancement of Digital Humanities in Modern Irish with roles in with roles in the establishment and development of the: 
  • digital biography archive of living Irish-language writers, Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge (portraidi.ie), and
  • new academic imprint for Irish-language publishing Cló Léann na Gaeilge (clo.ie).Research Interests

Fáiltím roimh iarratais ó mhic léinn sna réimsí seo a leanas:

Nualitríocht na Gaeilge, idir fhilíocht agus phrós.
Saothar Mhichael Davitt agus a chritic
Nua-aoiseachas agus scríbhneoireacht don scáileán
Foclóireacht na Nua-Ghaeilge
Léann digiteach na Nua-Ghaeilge
Forbairt theanga agus shaíocht na Gaeilge san fhichiú haois

I welcome requests from students in the following areas:

Contemporary Irish-language literature, poetry and prose alike
The work of, and literary criticism in regard to, Michael Davitt
Modernism and writing for screen
Lexicography of Modern Irish
Digital scholarship of Modern Irish
The development of language and learning in Irish in the twentieth century 


Research Projects

  Project Role Funding Body / Program Description Start Date End Date Award (€)
Léitheoirí na Gaeilge Principal Investigator Príomhthaighdeoir / Government State Bodies 01-JUL-20 31-DEC-25 230000
Cló Léann na Gaeilge Tionólaí ar an ngrúpa maoirseachta / Convenor, Oversight Group / Non Commercial 01-DEC-17 01-AUG-22 20000
ERC COG EI Support PI EU Horizon 2020 National Support Network / Proposal Preparation Support for European Research Council Awards 20-MAY-20 20-MAY-21 12726
Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge Principal Investigator Príomhthaighdeoir / Government State Bodies 03-NOV-14 01-OCT-26 62000
COMHARTaighde Initiator/founding co-editor Tionscnóir/Comheagarthóir bunaidh Higher Education Authority / Government State Bodies 01-JAN-15 31-JAN-20 27000

Books

  Year Publication
2008 Foclóirí agus Foclóirithe na Gaeilge.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Foclóirí agus Foclóirithe na Gaeilge. Baile Átha Cliath: Cois Life. [Details]

Edited Books

  Year Publication
2020 Léachtaí Uí Chadhain
Liam Mac Amhlaigh & Caoimhín Mac Giolla Léith (Ed.). (2020) Léachtaí Uí Chadhain Baile Átha Cliath: Cló Léann na Gaeilge. [Details]
2016 Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge Portraits of Irish-language writers
Dr Liam Mac Amhlaigh (Ed.). (2016) Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge Portraits of Irish-language writers Baile Átha Cliath: COMHAR. [Details]
2012 Ilteangach, ilseiftiúil: féilscríbhinn in ómós do Nicholas Williams/a festschrift in honour of Nicholas Williams
Dr Liam Mac Amhlaigh and Dr Brian Ó Curnáin (Ed.). (2012) Ilteangach, ilseiftiúil: féilscríbhinn in ómós do Nicholas Williams/a festschrift in honour of Nicholas Williams Dublin: Arlen House. [Details]
2012 Fill Arís: Oidhreacht Sheáin Uí Ríordáin
Dr Liam Mac Amhlaigh & Dr Caoimhín Mac Giolla Léith (Ed.). (2012) Fill Arís: Oidhreacht Sheáin Uí Ríordáin Indreabhán: Cló Iar-Chonnacht. [Details]

Edited Journal Issue

  Year Publication
2020 COMHARTaighde 6.
Dr Liam Mac Amhlaigh Dr Caoimhín Mac Giolla Léith Dr Meidhbhín Ní Úrdail Dr Marie Whelton (2020) COMHARTaighde 6. Baile Átha Cliath: Edited Journal Issue [Details]
2019 COMHARTaighde 5.
Dr Liam Mac Amhlaigh & an tOllamh Máirín Nic Eoin (2019) COMHARTaighde 5. Baile Átha Cliath: Edited Journal Issue [Details]
2018 COMHARTaighde 4.
Dr Máirtín Coilféir, Dr Liam Mac Amhlaigh agus an tOllamh Máirín Nic Eoin (2018) COMHARTaighde 4. Baile Átha Cliath: Edited Journal Issue [Details]
2018 Irisleabhar Mhá Nuad 2018.
Ronan Doherty, Dr Liam Mac Amhlaigh, Dr Tracey Ní Mhaonaigh agus Dr Tadhg Ó Dúshláine (2018) Irisleabhar Mhá Nuad 2018. Maigh Nuad: Edited Journal Issue [Details]
2017 Irisleabhar Mhá Nuad 2017.
Ronan Doherty, Dr Liam Mac Amhlaigh, Dr Tracey Ní Mhaonaigh agus Dr Tadhg Ó Dúshláine (2017) Irisleabhar Mhá Nuad 2017. Maigh Nuad: Edited Journal Issue [Details]
2017 COMHARTaighde 3.
Dr Máirtín Coilféir, Dr Liam Mac Amhlaigh agus an tOllamh Máirín Nic Eoin (2017) COMHARTaighde 3. Baile Átha Cliath: Edited Journal Issue [Details]
2016 COMHARTaighde 2.
Dr Máirtín Coilféir, Dr Liam Mac Amhlaigh agus an tOllamh Máirín Nic Eoin (2016) COMHARTaighde 2. Baile Átha Cliath: Edited Journal Issue [Details]
2015 COMHARTaighde 1.
Dr Máirtín Coilféir, Dr Liam Mac Amhlaigh agus an tOllamh Máirín Nic Eoin (2015) COMHARTaighde 1. Baile Átha Cliath: Edited Journal Issue [Details]

Book Chapters

  Year Publication
2021 'Tairseach an aistir: Michael Davitt, Bligeard Sráide agus dánta deireanacha dá chuid'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2021) 'Tairseach an aistir: Michael Davitt, Bligeard Sráide agus dánta deireanacha dá chuid' In: Ar an Imeall i Lár an Domhain?: An tairseachúlacht i litríocht agus i gcultúr na hÉireann agus na hEorpa. Indreabhán: Leabhar Breac. [Details]
2021 'Amharcfhínéid na teilifíse i bhfilíocht Mhichael Davitt'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2021) 'Amharcfhínéid na teilifíse i bhfilíocht Mhichael Davitt' In: Dr Éadaoin Ní Mhuircheartaigh, Dr Róisín Ní Ghairbhí Dr Pádraig Ó Liatháin (eds). Ó Chleamarí go Ceamaraí: drámaíocht agus taibhealaíona na Gaeilge. Baile Átha Cliath: Cló Léann na Gaeilge. [Details]
2021 'Learned Journals and Popular Journalism in Irish, 1795 - 2010s'
Dr Liam Mac Amhlaigh & Dr Dorothy Ní Uigín (2021) 'Learned Journals and Popular Journalism in Irish, 1795 - 2010s' In: The History of the Irish Book, Volume 2: The Printed Book in Irish, 1567 - 2000. Oxford: Oxford University Press. [Details]
2021 'Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge/Portraits of Irish-Language Writers: a unique multi-media print production'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2021) 'Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge/Portraits of Irish-Language Writers: a unique multi-media print production' In: The History of the Irish Book, Volume 2: The Printed Book in Irish, 1567 - 2000. Oxford: Oxford University Press. [Details]
2021 ''Tomás de Bhaldraithe''
Dr Liam Mac Amhlaigh (2021) ''Tomás de Bhaldraithe'' In: The History of the Irish Book, Volume 2: The Printed Book in Irish, 1567 - 2000. Oxford: Oxford University Press. [Details]
2014 'Foclóireacht na Nua-Ghaeilge: tábhacht agus traidisiún'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2014) 'Foclóireacht na Nua-Ghaeilge: tábhacht agus traidisiún' In: Aisling Ní Dhonnchadha agus Regina Uí Chollatáin (eds). Cnuasach Comhar 1982-2012. Baile Átha Cliath: LeabhairCOMHAR. [Details]
2013 'Aistear na filíochta: réamhrá'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2013) 'Aistear na filíochta: réamhrá' In: An Guth Baineann. Baile Átha Cliath: LeabhairCOMHAR. [Details]
2012 'Fiabhas na filíochta - aistear an Ríordánaigh tríd an iris Comhar'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2012) 'Fiabhas na filíochta - aistear an Ríordánaigh tríd an iris Comhar' In: Dr Liam Mac Amhlaigh & Dr Caoimhín Mac Giolla Léith (eds). Fill Arís: Oidhreacht Sheáin Uí Ríordáin. Indreabhán: Cló Iar-Chonnacht. [Details]
2012 'An fhoclóireacht Nua-Ghaeilge agus feidhm Edmund Fournier inti in aimsir na hAthbheochana'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2012) 'An fhoclóireacht Nua-Ghaeilge agus feidhm Edmund Fournier inti in aimsir na hAthbheochana' In: Dr Liam Mac Amhlaigh & Dr Brian Ó Curnáin (eds). Ilteangach, ilseiftiúil: féilscríbhinn in ómós do Nicholas Williams/a festschrift in honour of Nicholas Williams. Dublin: Arlen House. [Details]

Peer Reviewed Journals

  Year Publication
2020 'An nua-aoiseachas déanach agus filíocht Phádraig Mhic Fhearghusa'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2020) 'An nua-aoiseachas déanach agus filíocht Phádraig Mhic Fhearghusa'. COMHARTaighde, 6 [DOI] [Details]
2011 'Tomas de Bhaldraithe agus Máirtín Ó Cadhain: Ollúna ollscoile agus déantóirí foclóra'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2011) 'Tomas de Bhaldraithe agus Máirtín Ó Cadhain: Ollúna ollscoile agus déantóirí foclóra'. BLIAINIRIS, 10 :66-87 [Details]
2010 'Treonna sean is nua an fhoclireacht Nua-Ghaeilge san aon haois is fiche '
Dr Liam Mac Amhlaigh (2010) 'Treonna sean is nua an fhoclireacht Nua-Ghaeilge san aon haois is fiche '. ETUDES IRLANDAISES, 35 :51-64 [full-text] [Details]

Conference Publications

  Year Publication
2019 Late modernism and Irish-language poetry: The INNTI project and the Black Mountain Poets of North Carolina
Dr Liam Mac Amhlaigh (2019) Late modernism and Irish-language poetry: The INNTI project and the Black Mountain Poets of North Carolina Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium 2019 Celtic languages & literatures: Harvard, Cambridge, MA, , pp.213-228 [Details]
2016 Lexicographical resources assisting vocabulary-building: an Irish-language experience
Dr Liam Mac Amhlaigh (2016) Lexicographical resources assisting vocabulary-building: an Irish-language experience . In: Margilatadze, T eds. Proceedings of the 17th Euralex International Congress Tbilisi Tbilisi, , pp.188-196 [full-text] [Details]
2015 An examination of Irish language lexicographers in the twentieth century
Dr Liam Mac Amhlaigh (2015) An examination of Irish language lexicographers in the twentieth century . In: Brannelly, L.A.; Darwin, G; McCoy, P; O'Neill, K eds. Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium 2014 Cambridge, , pp.166-179 [Details]
2008 The role of Foclóir Gaeilge-Béarla Néill Uí Dhónaill in Irish language lexicography
Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) The role of Foclóir Gaeilge-Béarla Néill Uí Dhónaill in Irish language lexicography . In: Bernal, E.; DeCesaris, J eds. Proceedings of the 13th Euralex International Congress Barcelona, , pp.1154-1159 [full-text] [Details]

Other Journals

  Year Publication
2019 'An File agus a Áit: An Phurgóid le Michael Hartnett'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2019) 'An File agus a Áit: An Phurgóid le Michael Hartnett' Comhar, . [Details]
2018 'Iarfhocal'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2018) 'Iarfhocal' Meascra Mhá Nuad 1, . [Details]
2015 'Máiréad Ní Chinnéide Uí Mhaolfabhail: iriseoir meabhrach, cara dílis'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2015) 'Máiréad Ní Chinnéide Uí Mhaolfabhail: iriseoir meabhrach, cara dílis' Comhar, 75 (6) :16-17. [Details]
2013 'Maire Uí Mhaicín: oide eolasach, cara uasal'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2013) 'Maire Uí Mhaicín: oide eolasach, cara uasal' Comhar, 73 (11) . [full-text] [Details]
2012 'Oideachas trí Ghaeilge, síor-athrú! Súil ar Choláiste Íosagáin'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2012) 'Oideachas trí Ghaeilge, síor-athrú! Súil ar Choláiste Íosagáin' Feasta, 65 (2) :27-28. [Details]
2011 'Labhrann Liam Mac Amhlaigh ar Crithloinnir (Feasta)'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2011) 'Labhrann Liam Mac Amhlaigh ar Crithloinnir (Feasta)' Feasta, :27-28. [Details]
2011 'Foclóir Gaeilge-Béarla (FGB) 1977 agus Niall Ó Dónaill'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2011) 'Foclóir Gaeilge-Béarla (FGB) 1977 agus Niall Ó Dónaill' Nua-Aois, :52-58. [Details]
2010 'Caoga bliain ó fhoilsiú fhoclóir de Bhaldraithe'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2010) 'Caoga bliain ó fhoilsiú fhoclóir de Bhaldraithe' Feasta, 63 (1) :16-18. [Details]
2010 'Oileánach na cathrach: Céad bliain ó bhreith Mhairtín Uí Dhireáin'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2010) 'Oileánach na cathrach: Céad bliain ó bhreith Mhairtín Uí Dhireáin' Comhar, 70 (3) :12-13. [full-text] [Details]
2009 'Tomás de Bhaldraithe – Saol agus Saothar'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) 'Tomás de Bhaldraithe – Saol agus Saothar' Comhar, 69 (1) :12-13. [full-text] [Details]
2009 'Ciarán Ó Con Cheanainn: scoláire léinn agus fonnadóir binn'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) 'Ciarán Ó Con Cheanainn: scoláire léinn agus fonnadóir binn' Comhar, 69 (3) :21-22. [Details]
2008 'Foclóireacht na Gaeilge, Sean agus Nua'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) 'Foclóireacht na Gaeilge, Sean agus Nua' Feasta, 61 (4) :19-20. [Details]
2007 'Seán Ó Ríordáin – File Féinchráite'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2007) 'Seán Ó Ríordáin – File Féinchráite' Feasta, 60 (10) :9-10. [Details]
2006 'Nuala Ní Dhomhnaill: File seanchais is síceolaíochta'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2006) 'Nuala Ní Dhomhnaill: File seanchais is síceolaíochta' Feasta, 59 (2) :19-21. [Details]
2006 'Seán Ó Ríordáin: File faoi sceimhle?'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2006) 'Seán Ó Ríordáin: File faoi sceimhle?' Comhar, 66 (10) :7-9. [full-text] [Details]
2005 'Coimhthíos, deighilt agus an Deoraí: Tuairimíocht i leith an urscéil, Deoraíocht, le Pádraic Ó Conaire, Cuid a dó'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2005) 'Coimhthíos, deighilt agus an Deoraí: Tuairimíocht i leith an urscéil, Deoraíocht, le Pádraic Ó Conaire, Cuid a dó' Comhar, 65 (11) :15-18. [Details]
2005 'An t-oileán rúin agus an chathair fhallsa i bhfilíocht Mháirtín Uí Dhireáin'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2005) 'An t-oileán rúin agus an chathair fhallsa i bhfilíocht Mháirtín Uí Dhireáin' Nua-Aois, . [Details]
2005 'Seosamh Mac Grianna agus Mo bhealach féin’: léiriú fíreannach ar bheatha inmheánach an údair'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2005) 'Seosamh Mac Grianna agus Mo bhealach féin’: léiriú fíreannach ar bheatha inmheánach an údair' An tUltach, 81 (9) :7-11. [Details]
2005 'Máire Mhac an tSaoi: ceannródaí banfhilíochta'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2005) 'Máire Mhac an tSaoi: ceannródaí banfhilíochta' Feasta, 58 (8) :13-14. [Details]
2005 'Coimhthíos, deighilt agus an Deoraí: Tuairimíocht i leith an urscéil, Deoraíocht, le Pádraic Ó Conaire, Cuid a haon'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2005) 'Coimhthíos, deighilt agus an Deoraí: Tuairimíocht i leith an urscéil, Deoraíocht, le Pádraic Ó Conaire, Cuid a haon' Comhar, 65 (10) :8-10. [Details]

Conference Contributions

  Year Publication
2020 Collóiciam acadúil in ómós do shaothar scolártha Mháire Ní Annracháin (ar athló).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2020) Collóiciam acadúil in ómós do shaothar scolártha Mháire Ní Annracháin (ar athló). [Conference Organising Committee Chairperson], In agallamh íogair le dhá litríocht Ghaelacha, Acadamh Ríoga na hÉireann [Details]
2019 Niall Ó Dónaill: foclóirí, eagarthóir agus fear teanga.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2019) Niall Ó Dónaill: foclóirí, eagarthóir agus fear teanga. [Plenary Lecture], Éigse Néill Uí Dhónaill 2019, Teach Néill Uí Dhónaill, Anagaire, Tír Chonaill [Details]
2019 Late Modernism in Irish-language poetry: the INNTI generation, and the Black Mountain poets of North Carolina.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2019) Late Modernism in Irish-language poetry: the INNTI generation, and the Black Mountain poets of North Carolina. [Oral Presentation], Harvard Celtic Colloquium, Ollscoil Harvard [Details]
2019 An examination of Irish-language terminography.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2019) An examination of Irish-language terminography. [Oral Presentation], 16th International Congress of Celtic Studies, Ollscoil Bangor, An Bhreatain Bheag [Details]
2019 Tá na coiscéimeanna tar éis filleadh arís’: leanúnachas agus nua-aoiseachas san fhilíocht iarChadhnach.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2019) Tá na coiscéimeanna tar éis filleadh arís’: leanúnachas agus nua-aoiseachas san fhilíocht iarChadhnach. [Keynote Address], Léacht Uí Chadhain 2019, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath [Details]
2018 Re-imagining a tradition: Michael Davitt, modernism and Irish-language poetry.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2018) Re-imagining a tradition: Michael Davitt, modernism and Irish-language poetry. [Oral Presentation], IASIL 2018, Ollscoil Nijmegan, An Isiltír [Details]
2017 Amharcfhínéid na teilifíse i bhfilíocht Mhichael Davitt.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2017) Amharcfhínéid na teilifíse i bhfilíocht Mhichael Davitt. [Oral Presentation], Ó Chleamairí go Ceamaraí: Comhdháil Drámaíochta agus Teilifíse 2017, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath [Details]
2017 Treise na tairsí: Michael Davitt agus Bligeard Sráide.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2017) Treise na tairsí: Michael Davitt agus Bligeard Sráide. [Oral Presentation], Ar imeall i lár an Domhain, Ollscoil Shéarlais, Prág [Details]
2017 Ar fán sa tsamhlaíocht: aistear Mhichael Davitt ina dhánta deireanacha.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2017) Ar fán sa tsamhlaíocht: aistear Mhichael Davitt ina dhánta deireanacha. [Oral Presentation], Comhdháil i Litríocht agus Cultúr na Gaeilge 2017, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh [Details]
2017 An tAthair Colmán Ó hUallacháin agus Foclóir Fealsaimh (1958).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2017) An tAthair Colmán Ó hUallacháin agus Foclóir Fealsaimh (1958). [Oral Presentation], Comhdháíl Meanmanra, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath [Details]
2017 Ag oscailt an dorais: bealach isteach sa litríocht i nGaeilge don fhoghlaimeoir fásta’.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2017) Ag oscailt an dorais: bealach isteach sa litríocht i nGaeilge don fhoghlaimeoir fásta’. [Invited Oral Presentation], Seimineár don Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath [Details]
2016 Irish-language lexicographers before and after 1916.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2016) Irish-language lexicographers before and after 1916. [Keynote Address], 38th Annual University of California Celtic Studies Conference, Los Angeles [Details]
2016 Lexicographical resources assisting with vocabulary-building: an Irish-language experience.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2016) Lexicographical resources assisting with vocabulary-building: an Irish-language experience. [Oral Presentation], Euralex 2016, Ollscoil Stáit Ivane Javakhishvili, Tbilisi, an tSeoirsia [Details]
2016 Lexicographical resources assiting vocabulary-building: an Irish-language experience.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2016) Lexicographical resources assiting vocabulary-building: an Irish-language experience. [Oral Presentation], 17th Euralex International Congress, Tbilisi [Details]
2016 Athbheochan na foclóireachta: éabhlóid agus torthaí.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2016) Athbheochan na foclóireachta: éabhlóid agus torthaí. [Invited Lecture], Torthaí na Réabhlóide, Baile Átha Cliath [Details]
2015 The life and dictionaries of Timothy O’Neill Lane (1852-1915).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2015) The life and dictionaries of Timothy O’Neill Lane (1852-1915). [Invited Lecture], Royal Irish Academy Spring Lecture Series, Dublin [Details]
2015 Niall Ó Dónaill: foclóirí, eagarthóir agus fear teanga’.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2015) Niall Ó Dónaill: foclóirí, eagarthóir agus fear teanga’. [Invited Lecture], Éigse Colm Chille, Doire [Details]
2015 Emancipation and reconciliation: Michael Davitt’s early poetry’.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2015) Emancipation and reconciliation: Michael Davitt’s early poetry’. [Oral Presentation], IASIL 2015, York, UK [Details]
2015 Ag oscailt an dorais: bealach isteach sa litríocht i nGaeilge don fhoghlaimeoir.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2015) Ag oscailt an dorais: bealach isteach sa litríocht i nGaeilge don fhoghlaimeoir. [Oral Presentation], Seimineár don Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath [Details]
2015 An Examination of Irish-language of twentieth-century lexicographers.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2015) An Examination of Irish-language of twentieth-century lexicographers. [Oral Presentation], 15th International Congress of Celtic Studies, Glasgow [Details]
2014 An téarmfhoclóireacht: foilsiú na téarmaíochta i bhfoirm foclóirí agus a rath san fhichiú haois.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2014) An téarmfhoclóireacht: foilsiú na téarmaíochta i bhfoirm foclóirí agus a rath san fhichiú haois. [Oral Presentation], Teangeolaíocht na Gaeilge XVI, Maigh Nuad [Details]
2014 Michael Davitt: a voice of liberation in Irish-language poetry.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2014) Michael Davitt: a voice of liberation in Irish-language poetry. [Oral Presentation], American Conference for Irish Studies, University College Dublin [Details]
2014 An examination of Irish-language lexicographers of the twentieth century’.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2014) An examination of Irish-language lexicographers of the twentieth century’. [Oral Presentation], 34th Annual Harvard Celtic Colloquium, Cambridge, MA [Details]
2012 Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2012) Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge. [Invited Lecture], Seimineár don Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach, An Coláiste Ollscoile, Baile tha Cliath [Details]
2012 Scoil Gheimhridh Merriman.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2012) Scoil Gheimhridh Merriman. [Conference Organising Committee Chairperson], COMHAR 70: borradh sa litríocht, Ostán Westport, Cathair na Mart [Details]
2011 An examination of Irish-language lexicography of the twentieth century.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2011) An examination of Irish-language lexicography of the twentieth century. [Oral Presentation], 14th International Congress of Celtic Studies, Maynooth, Ireland [Details]
2010 Foclóir Béarla-Gaedhilge Láimhbheartaigh Mhic Cionnaith (1935) – stór eolais na canúineolaíochta.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2010) Foclóir Béarla-Gaedhilge Láimhbheartaigh Mhic Cionnaith (1935) – stór eolais na canúineolaíochta. [Oral Presentation], Dáil Thuamhan, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach [Details]
2010 Michael Davitt: a liberating force in Irish-language poetry?.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2010) Michael Davitt: a liberating force in Irish-language poetry?. [Oral Presentation], IASIL, Maynooth, Ireland [Details]
2009 Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge. [Invited Lecture], Seimineár don Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath [Details]
2009 Fís an fhoclóra: Caoga bliain ó fhoilsiú fhoclóir Béarla-Gaeilge Thomáis de Bhaldraithe.
Dr Liam MacAmhlaigh (2009) Fís an fhoclóra: Caoga bliain ó fhoilsiú fhoclóir Béarla-Gaeilge Thomáis de Bhaldraithe. [Oral Presentation], Comhdháil ar litríocht agus teanga na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh [Details]
2009 Recent developments in Irish-language lexicography.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Recent developments in Irish-language lexicography. [Oral Presentation], EFACIS ‘Ireland in/and Europe: Cross-Currents and Exchanges, Vienna, Austria [Details]
2009 Recent developments in Irish-language lexicography.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Recent developments in Irish-language lexicography. [Oral Presentation], CTF: Language Policy and Language Learning: New Paradigms and New Challenges, University of Limerick, Ireland [Details]
2009 Timothy O’Neill Lane agus a ról i bhfoclóireacht na Nua-Ghaeilge san fhichiú haois.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Timothy O’Neill Lane agus a ról i bhfoclóireacht na Nua-Ghaeilge san fhichiú haois. [Oral Presentation], Dáil Thuamhan, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach [Details]
2008 Foclóirí agus Foclóirithe na Gaeilge.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Foclóirí agus Foclóirithe na Gaeilge. [Keynote Address], Bláthanna, Scoil Samhraidh, Doire [Details]
2007 Comhdháil le 30 bliain ó bhás Sheáin Uí Ríordáin a aithint.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2007) Comhdháil le 30 bliain ó bhás Sheáin Uí Ríordáin a aithint. [Conference Organising Committee Chairperson], Fill Arís: Oidhreacht Sheáin Uí Ríordáin, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath [Details]
2008 Spléachadh ar éabhlóid na foclóireachta na Nua-Ghaeilge san fhichiú haois.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Spléachadh ar éabhlóid na foclóireachta na Nua-Ghaeilge san fhichiú haois. [Invited Lecture], Seiminea iarchéime, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath [Details]
2008 The role of Foclóir Gaeilge-Béarla Néill Uí Dhónaill in Irish-language lexicography in the twentieth century’.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) The role of Foclóir Gaeilge-Béarla Néill Uí Dhónaill in Irish-language lexicography in the twentieth century’. [Poster Presentation], 13th Euralex International Congress, Barcelona [Details]
2007 'Fiabhras na filíochta’ – aistear an Ríordánaigh tríd an iris Comhar.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2007) 'Fiabhras na filíochta’ – aistear an Ríordánaigh tríd an iris Comhar. [Invited Lecture], Fill Arís: Oidhreacht Sheáin Uí Ríordáin, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath [Details]
2007 An examination of 17th and 18th century Irish-language lexicographers.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2007) An examination of 17th and 18th century Irish-language lexicographers. [Oral Presentation], An Tionól, Institiúid Ard-léinn Bhaile Átha Cliath [Details]
2006 Máirtín Ó Cadhain agus Tomás de Bhaldraithe – ollúna ollscoile agus déantóirí foclóra.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2006) Máirtín Ó Cadhain agus Tomás de Bhaldraithe – ollúna ollscoile agus déantóirí foclóra. [Oral Presentation], Comhdháil ar litríocht agus cultúr na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gailllimh [Details]
2006 Irish-language lexicography and the views of Tomás de Bhaldraithe – some early findings from Cártlann na gCanúintí.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2006) Irish-language lexicography and the views of Tomás de Bhaldraithe – some early findings from Cártlann na gCanúintí. [Oral Presentation], Symposiam of Postgraduate Learning, University College Dublin [Details]

Published Reports

  Year Publication
2019 Plean teanga don Ghaeilge i gCill Dara County Language Plan for Irish for Kildare.
Siobhain Grogan Daithí de Faoite Liam Mac Amhlaigh (2019) Plean teanga don Ghaeilge i gCill Dara County Language Plan for Irish for Kildare. Cill Dara le Gaeilge, Kildare. [Details]

Invited Review Articles

  Year Publication
2020 Léirmheas ar Talk of the Town le Caitríona Ní Chléirchín agus Peter Fallon (Dublin Review of Books).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2020) Léirmheas ar Talk of the Town le Caitríona Ní Chléirchín agus Peter Fallon (Dublin Review of Books). Invited Review Articles [Details]
2019 Léirmheas ar Ag Caint leis an Simné: dúshlán an traidisiúin agus nualitríocht na Gaeilge le Louis de Paor (Comhar).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2019) Léirmheas ar Ag Caint leis an Simné: dúshlán an traidisiúin agus nualitríocht na Gaeilge le Louis de Paor (Comhar). Invited Review Articles [Details]
2016 Léirmheas ar 'I dTír Strainséartha' le Liam Mac Cóil (Southword).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2016) Léirmheas ar 'I dTír Strainséartha' le Liam Mac Cóil (Southword). Corcaigh: Invited Review Articles [Details]
2015 Léirmheas ar 'Ár dtéarmaí féin' le Fidelma Ní Ghallchobhair agus 'Téarmaíocht Ghaeilge na hAthbheochana' le Conchúr Mag Eacháin (COMHARTaighde).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2015) Léirmheas ar 'Ár dtéarmaí féin' le Fidelma Ní Ghallchobhair agus 'Téarmaíocht Ghaeilge na hAthbheochana' le Conchúr Mag Eacháin (COMHARTaighde). Baile Átha Cliath: Invited Review Articles [Details]
2011 Léirmheas ar 'Duillí Éireann', Eagrán Fómhair 2010 (Feasta).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2011) Léirmheas ar 'Duillí Éireann', Eagrán Fómhair 2010 (Feasta). Béal Feirste: Invited Review Articles [Details]
2009 Léirmheas ar 'Ar muir agus ar sliabh' le Dermot Somers (Comhar).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Léirmheas ar 'Ar muir agus ar sliabh' le Dermot Somers (Comhar). Baile Átha Cliath: Invited Review Articles [Details]
2009 Léirmheas ar '‘Con Trick’: an Bhalla Bháin' le Colm Breathnach (Comhar).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Léirmheas ar '‘Con Trick’: an Bhalla Bháin' le Colm Breathnach (Comhar). Baile Átha Cliath: Invited Review Articles [Details]

Newspaper Articles

  Year Publication
2021 Na meáin Ghaeilge sa ré iarChadhnach.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2021) Na meáin Ghaeilge sa ré iarChadhnach. Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2020 An Cadhnach i ré na Zúmála.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2020) An Cadhnach i ré na Zúmála. Dublin: Newspaper Articles [Details]
2020 Mórfhoclóir nua in aimsir na Paindéime.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2020) Mórfhoclóir nua in aimsir na Paindéime. Dublin: Newspaper Articles [Details]
2019 An scríbhneoir Gaelach - coincheap an dóchais (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2019) An scríbhneoir Gaelach - coincheap an dóchais (Irish Times). Newspaper Articles [Details]
2018 An chritic úr agus Irisleabhar Mhá Nuad (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2018) An chritic úr agus Irisleabhar Mhá Nuad (Irish Times). Newspaper Articles [Details]
2017 An Cadhnach - athnuaite agus athghafa? (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2017) An Cadhnach - athnuaite agus athghafa? (Irish Times). Newspaper Articles [Details]
2016 Cion Mháire (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2016) Cion Mháire (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2013 Fiche blian ag fás le plé (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2013) Fiche blian ag fás le plé (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2012 Tobar nádúrtha an Chadhnaigh (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2012) Tobar nádúrtha an Chadhnaigh (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2012 Aistí ilteangacha, ilseiftiúla a thugann ómós don Olllamh (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2012) Aistí ilteangacha, ilseiftiúla a thugann ómós don Olllamh (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2010 Aifric Mac Aodha ag dul thar táirseach na filíochta (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2010) Aifric Mac Aodha ag dul thar táirseach na filíochta (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2010 Cás an údair agus Léacht Uí Chadhain (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2010) Cás an údair agus Léacht Uí Chadhain (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2009 Léacht Uí Chadhain le filleadh (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Léacht Uí Chadhain le filleadh (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2009 Focail agus fealsúnacht fhoclóir de Bhaldraithe (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Focail agus fealsúnacht fhoclóir de Bhaldraithe (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2009 Coláiste Eoin ag céiliúradh 40 bliain d'oideachas lán-Ghaeilge (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Coláiste Eoin ag céiliúradh 40 bliain d'oideachas lán-Ghaeilge (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2008 Foclóireacht na hEorpa faoi chaibidil sa Chatalóin (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Foclóireacht na hEorpa faoi chaibidil sa Chatalóin (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2008 Lámh eachtrannach go minic ar stiúir na bhfocal (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Lámh eachtrannach go minic ar stiúir na bhfocal (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2008 Athnuachan ar Léacht Uí Chadhain (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Athnuachan ar Léacht Uí Chadhain (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2008 Slánaítear Comhar do ghlúin nua (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Slánaítear Comhar do ghlúin nua (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2007 Fill arís, a Sheáin Uí Ríordáin (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2007) Fill arís, a Sheáin Uí Ríordáin (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]

Biographical-Item

  Year Publication
2008 Tomás de Bhaldraithe i Leabhrán comórtha 100 bliain den Chumann Gaelach sa Choláiste Ollscoile.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Tomás de Bhaldraithe i Leabhrán comórtha 100 bliain den Chumann Gaelach sa Choláiste Ollscoile. Baile Átha Cliath: Biographical-Item [Details]

Honours and Awards

  Year Title Awarding Body
2014 Ainmniúchán do Dhuais Jennifer Burke do nuálaíocht sa teagasc agus san fhoghlaim ILTA
2006 Duais Liteartha Oireachtais Oireachtas na Gaeilge
2004 Bonn Patrick Semple An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
2003 Scoláireacht William Henry Curran An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Professional Associations

  Association Function From / To
Cumann Merriman Ball Member 02-FEB-08 /
Cumann Seanchas Ard Mhacha Ball Member 16-FEB-10 /
Euralex Ball Member 03-MAR-08 /
Cumann le Béaloideas Éireann Ball Member 16-MAY-10 /
Cumann na Teangeolaíochta Feidhmí Ball Member 16-MAY-06 /

Committees

  Committee Function From / To
An Chomhairle Acadúil Ollscoil Mhá Nuad Maynooth University Academic Council Ball Member 2016 / 2019
Coiste Dheich mbliana na gCuimhneachán Ollscoil Mhá Nuad MU Decade of Commerorations Committee Secretary 2016 /
Ball d'fhoireann eagarthóireachta Irisleabhar Mhá Nuad Member of editoral team of Irisleabhar Mhá Nuad Comheagarthóir 2016 / 2018
Coiste na nAchomharc Scrúdaithe Examinations Appeals Committee Ball Member 2016 / 2022
Coiste Iarchéime Ollscoile na Comhairle Acadúla Ball Member 2019 / 2022
Tionól taighde ollscoile do theangacha Ollscoil Mhá Nuad Maynooth University Reseach cluster for Languages Tionólaí Convenor 2014 /
Coiste na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad Irish Language Committee Maynooth University Ball Member 2014 /
Meitheal um Theagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal Ball Member 2008 /
Coiste Taighde, Coláiste Oideachais Froebel Research Committee, Froebel College of Education Rúnaí Secretary 2009 / 2013
Coiste Gaeltachta na Comhairle Múinteoireachta Irish language regions Committee of the Teaching Council Ball Member 2010 / 2012

Teaching Interests

Nualitríocht na Gaeilge, idir fhilíocht agus phrós
Saothar Mhichael Davitt agus a chritic
Nua-aoiseachas agus scríbhneoireacht don scáileán
Foclóireacht na Nua-Ghaeilge
Léann digiteach na Nua-Ghaeilge
Forbairt theanga agus shaíocht na Gaeilge san fhichiú haois

Contemporary Irish language literature, poetry and prose alike
The work of, and literary criticism in regard to, Michael Davitt
Modernism and writing for screen
Lexicography of Modern Irish
Digital scholarship of Modern Irish
The development of language and learning in Irish in the twentieth century 


Recent Postgraduates

  Graduation Student Name University Degree Thesis
2021 Sandra Champkin Maynooth University
2020 Aisling Connaughton Maynooth University
2019 Orla Ní Ghiollagáin Maynooth University
2018 Rachel Noctor Maynooth University