Ancient Classics has been taught in Maynooth since the first foundation of the university in 1795. Over 200 years later, the study of the ancient world still remains central to the study of Arts and Humanities.

Classics or Ancient Classics are the terms given to the study of the civilizations of ancient world in all their aspects: their language, literature, history, philosophy, art and archaeology. At  Maynooth University, these topics may be studied through our hugely popular course on Greek and Roman Civilization, which offers a broad introduction to - and specialised studies on - a range of subjects (including the optional study of Ancient Greek and Latin).​

Tá na Sean-Chlasaicí á múineadh i Maigh Nuad ó bunaíodh an coláiste sa bhliain 1795. Breis agus 200 bliain ina dhiaidh sin, is ábhar bunúsach fós é don té a dhéanfadh staidéar ar na hEalaíona ar na Daonnachtaí.

'Clasaicí' nó 'Sean-Chlasaicí' a thugtar ar an réimse staidéir sin a dhíríonn ar na seaniarsmaí clasaiceacha: teanga, litríocht, stair, fealsúnacht, ealaín agus seandálaíocht.  In Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad, féadfaidh mic léinn staidéar a dhéanamh ar na topaicí sin i gcúrsa ar Shibhialtacht na Gréige agus na Róimhe, cúrsa a bhfuil an-tóir air, nó mar chuid dá staidéar ar theangacha ársa na Laidine agus na Sean-Ghréigise.