Last updated: Monday 22 February 2021

The country is currently in heightened the protective measures in response to COVID-19.  The implications for the University are as follows:
 
Work from home where possible:  Staff are asked to work from home if possible.  Staff who need to access the campus should carry a letter of permission from HR.

Buildings:  Most of the campus buildings will be closed and on card access.  The John Hume Building will remain open to provide spaces for students who need to study on campus.  We ask you to wear a face covering when indoors on campus (or anywhere that maintaining 2m distancing is difficult).

Teaching:  The spring semester begins February 1st.  For at least the first half of the spring semester, until the mid-semester break on 15-21 March, most teaching will be remote, with on-campus teaching only where necessary, such as for essential practical work.
 
Research students:  Postgraduate research students who have been issued with letters permitting access to the campus can continue to work on campus when necessary.  

Library:  The Library will operate as in November, providing a range of services including click and collect and Digital on Demand. For more please see: https://www.maynoothuniversity.ie/library/news/library-update
 
Catering:  There will be a limited catering service in the Phoenix restaurant, and food can be bought at the Londis shop.

Campus Bookshop: is operating a click and delivered via website www.universitybooks.ie.  Orders can be placed for click and collect or delivery, with free delivery over €60.  
 
If you have queries regarding Covid-19 related protocols, or to report a positive test, please contact the COVID Response Team at:  covid.response@mu.ie

 ~~~~~~~~~

An t-uasdátú is déanaí: Dé Luain 8 Feabhra 2021

Tá an tír tar éis na bearta cosanta a ardú mar fhreagra ar COVID-19. Seo iad na torthaí a bhaineann leis an gcinneadh seo don Ollscoil:
 
Bí ag obair ón mbaile más féidir: Iarrtar ar bhaill foirne obair ón mbaile más féidir leo. Má tá rochtain ar an gcampas ag teastáil ó bhaill foirne áirithe, ní mór dóibh litir cheada ó Oifig na n-Acmhainní Daonna a iompar leo.
 
Foirgnimh: Tá an chuid is mó de na foirgnimh ar champas dúnta nó ar rochtain chárta amháin. Fanfaidh Áras John Hume ar oscailt chun spásanna a thabairt do mhic léinn a bhfuil orthu staidéar a dhéanamh ar champas. Iarraimid ort cumhdach aghaidhe a chaitheamh agus tú taobh istigh de fhoirgneamh ar champas (nó in aon áit ina bhfuil sé deacair scaradh 2m a choimead).  
 
Teagasc:  Tosóidh seimeastar an earraigh ar an gcéad lá de mhí Feabhra. Don chéad leath de sheimeastar an earraigh ar a laghad, go dtí an sos lár-sheimeastair ar 15-21 Márta, tarlóidh an chuid is mó den teagasc go cianda, le teagasc ar an gcampas ag tarlú nuair atá géarghá leis amháin, mar shampla d’obair phraiticiúil riachtanach.
 
Mic léinn taighde:  Má tá litreacha tar éis bheith tugtha do mhic léinn iarchéime a bhfuil taighde ar bun acu ina dtugtar cead dóibh rochtain a fháil ar an gcampas, is féidir leo teacht ar champas más gá.
 
Leabharlann: Feidhmeoidh an Leabharlann mar a d’fheidhmigh sí i mí na Samhna, le réimse de sheirbhísí á chur ar fáil aici, cliceáil agus bailigh agus Digiteach ar Éileamh ina measc. Le haghaidh tuilleadh eolais, breathnaigh le do thoil ar: https://www.maynoothuniversity.ie/library/news/library-update
 
Lonadóireacht:  Beidh seirbhís lonadóireachta teoranta sa bhialann Phoenix, agus is féidir bia a cheannach sa siopa Londis.