Last updated: Tuesday 8 June 2021

The country is currently in heightened protective measures in response to COVID-19.  The implications for the University are as follows:
 
Work from home where possible:  Staff are asked to work from home if possible.  Staff who need to access the campus should carry a letter of permission from HR.

Buildings:  Most of the campus buildings will be closed and on card access.  The John Hume Building will remain open to provide spaces for students who need to study on campus.  We ask you to wear a face covering when indoors on campus (or anywhere that maintaining 2m distancing is difficult).

Teaching:  For the remainder of the spring semester, most teaching will continue remotely, with  only essential practical activities and essential project work on campus. We will not return to on-campus tutorials and practicals this academic year.

Exams: We will not have on-campus exams this semester, or in the August re-sit period. There will be a small number of exceptions, but all scheduled university exams will move to remote assessments.
 
Research students:  Postgraduate research students who have been issued with letters permitting access to the campus can continue to work on campus when necessary.  

Library: As of 6th April, students will be able to return to the library for on-site study. Students must book in advance of coming to the library. See more information here.

Catering:  There will be a limited catering service in the Phoenix restaurant, and food can be bought at the Londis shop.

Campus Bookshop: is operating a click and delivered via website www.universitybooks.ie.  Orders can be placed for click and collect or delivery, with free delivery over €60.  
 
If you have queries regarding Covid-19 related protocols, or to report a positive test, please contact the COVID Response Team at:  covid.response@mu.ie

 ~~~~~~~~~

An t-uasdátú is déanaí: Déardaoin 26 Feabhra 2021

Tá an tír tar éis na bearta cosanta a ardú mar fhreagra ar COVID-19. Seo iad na torthaí a bhaineann leis an gcinneadh seo don Ollscoil:
 
Bí ag obair ón mbaile más féidir: Iarrtar ar bhaill foirne obair ón mbaile más féidir leo. Má tá rochtain ar an gcampas ag teastáil ó bhaill foirne áirithe, ní mór dóibh litir cheada ó Oifig na n-Acmhainní Daonna a iompar leo.
 
Foirgnimh: Tá an chuid is mó de na foirgnimh ar champas dúnta nó ar rochtain chárta amháin. Fanfaidh Áras John Hume ar oscailt chun spásanna a thabairt do mhic léinn a bhfuil orthu staidéar a dhéanamh ar champas. Iarraimid ort cumhdach aghaidhe a chaitheamh agus tú taobh istigh de fhoirgneamh ar champas (nó in aon áit ina bhfuil sé deacair scaradh 2m a choimead).  
 
Teagasc: Don chuid eile de sheimeastar an earraigh, leanfaidh an chuid is mó den teagasc ar aghaidh go cianda sa chaoi nach mbeidh ach gníomhaíochtaí praiticiúla riachtanacha agus obair thionscadail riachtanach ar siúl ar champas. Ní bheidh ranganna teagaisc nó ranganna praiticiúla ag tarlú ar champas don chuid den bhliain acadúil. 
 
Scrúduithe: Ní bheidh scrúduithe ag tarlú ar champas an seimeastar seo, nó le linn thréimhse na n-athscrúduithe i mí Lúnasa. Beidh eisceachtaí áirithe ann i bhfíorbheagán cásanna, ach athróidh scrúduithe ollscoile sceidealaithe isteach ina measúnuithe cianda. 
 
Mic léinn taighde:  Má tá litreacha tar éis bheith tugtha do mhic léinn iarchéime a bhfuil taighde ar bun acu ina dtugtar cead dóibh rochtain a fháil ar an gcampas, is féidir leo teacht ar champas más gá.
 
Leabharlann: Ó 6 Aibreán ar aghaidh, beidh mic léinn in ann filleadh ar an leabarlann chun staidéar a dhéanamh ar an láthair. Beidh ar mhic léinn spás a chur in áirithe roimh dóibh teacht go dtí an leabharlann. Tá tuilleadh eolais le feiscint anseo.
 
Lonadóireacht:  Beidh seirbhís lonadóireachta teoranta sa bhialann Phoenix, agus is féidir bia a cheannach sa siopa Londis.
 
Siopa Leabhar an Champais: Tá seirbhís cliceáil agus bailigh agus seirbhís seachadta ar fáil ar an suíomh gréasáin www.universitybooks.ie. Is féidir orduithe a chur don chliceáil agus bailigh agus don seachadadh, le seachadadh saor in aisce d’orduithe atá níos mó ná €60.  
 
Má tá ceist ar bith agat faoi phrótacail a bhaineann le Covid-19, nó chun muid a chur ar an eolas maidir le tástáil dhearfach, déan teagmháil le do thoil leis an bhFoireann Fhreagartha COVID ar:  covid.response@mu.ie