Latest update: Monday 13 September 2021

The country is currently implementing a phased re-opening of society as Covid-19 vaccination rates continue to climb. In line with the Government’s plan, which deems higher education an “essential” sector, Maynooth University is preparing for a return to campus with additional public health precautions in place. 
 
We are planning for a resumption, as close as possible, to full on-campus teaching, assessment, research, clubs and sports activities in September, while ensuring that overall numbers attending on-site continue to be monitored and controlled.  
 
In the first semester, lectures of up to 250 students, practicals, and tutorials will be held on campus. Most lectures over 250 will be taught remotely but will, wherever possible, include a weekly on-campus experience such as a tutorial.
 
Read: What’s open on campus

~ ~ ~

An t-uasdátú is déanaí: Dé Luain 13 Meán Fómhair 2021

Tá athoscailt chéimnithe den tsochaí á cur i bhfeidhm ag an tír faoi láthair de réir mar a théann na rátaí vacsaínithe do Covid-19 in airde. Ar aon dul le plean an Rialtais, ina ndeirtear gur earnáil “riachtanach” é ardoideachas, tá Ollscoil Mhá Nuad ag ullmhú chun filleadh ar champas le réamhchúraim shláinte poiblí sa bhreis i bhfeidhm.
 
Tá sé i gceist go gcuirfear tús in athuair, chomh fada agus is féidir, le teagasc, measúnú agus taighde ar champas agus le gníomhaíochtaí club agus spóirt ina n-iomlán i mí Mheán Fómhair, ag an am céanna le monatóireacht agus smachtú á ndéanamh ar na huimhreacha foriomlána ar an láthair.
 
Sa chéad seimeastar, beidh léachtaí suas go dtí 250 mac léinn, saotharlanna agus ranganna teagaisc ar siúl ar champas. Beidh an chuid is mó de na léachtaí le breis agus 250 mac léinn iontu á múineadh go fíorúil ach, chomh fada agus is féidir, beidh eispéireas ar champas ag baint leo chomh maith cosúil le rang teagaisc. 
 
  
Léigh: Céard atá ar oscailt ar champas