Latest update: Thursday, 31March 2022

As of 28th February, the Government has introduced a significant relaxation of the COVID protective measures.  These changes reflect the progress in dealing with the pandemic and the revised public health advice. The key public health measures remaining are:

  • Advice to get fully vaccinated as early as possible.
  • Do not come on campus if you have any symptoms of COVID-19.

These pages will continue to be updated with information for the Maynooth University community as the situation continues to evolve.

~ ~ ~

An t-uasdátú is déanaí: Déardaoin, 31 Márta 2022

Ar 28 Feabhra, chuir an Rialtas maolú mór ar na bearta cosanta Covid i bhfeidhm. Tá an dul chun cinn atá déanta agus muid ag dul i ngleic leis an bpaindéim agus an chomhairle sláinte poiblí athbhreithnithe mar chúiseanna leis na hathruithe seo. Na bearta sláinte poiblí atá fós i bhfeidhm ná:

  • Comhairle gur cheart an vacsaín a fháil chomh luath agus is féidir.
  • Gan teacht ar champas má tá comharthaí soirt COVID-19 ort.

Leanfaimid ar aghaidh ag uasdátú na leathanach seo le heolas do phobal Ollscoil Mhá Nuad de réir mar a athraíonn cúrsaí.