MU partners with Meath Enterprise and Co Kildare Chamber to help business re-think Covid-19 & Brexit strategies

From L-R is Gary O’Meara (CEO Meath Enterprise), Michael Hanley (Head of Innovation & Training Programmes, IVI) and Allan Shine (Chief Executive, County Kildare Chamber)
Monday, January 4, 2021 - 14:00

Irish Version
A bespoke innovation programme led by Maynooth University’s Innovation Value Institute (IVI) will support companies who are forced to re-think how they do business.
 
The stresses of Covid-19 and Brexit have accelerated the need for firms to re-design their business model and leverage technology for the benefit of their business. The ‘ReThink-ReDesign’ initiative spearheaded by Maynooth University, Meath Enterprise and County Kildare Chamber aims to address this need.
 
Prof Markus Helfert, Director of IVI at Maynooth University, stated: “We are delighted to partner with Meath Enterprise and County Kildare Chamber with this innovation programme.  I have no doubt it will be of value to businesses in the region as we have developed and trialled the programme with a number of SMEs.
 
“The University recognises the impact that Covid-19 has had on companies and with Brexit upon us; our bespoke programmes are well positioned to support businesses across all sectors and of all sizes.”
 
“The possibility to leverage state supports to fund this practical collaboration between business and a regional third-level institution such as Maynooth University is a game changer for businesses,” said Allan Shine, CEO of County Kildare Chamber.
 
“Companies in the mid-east region are facing huge challenges with the current pandemic and Brexit.  This innovative programme has being specially crafted to suit all business types and focuses on innovation and digital capabilities,” he added.
 
For further details visit www.ivi.ie/rethink-redesign/ or contact Kildare Chamber or Meath Enterprise.
 
Note to Editors:
About the Innovation Value Institute (IVI) at Maynooth University: The Innovation Value Institute's research agenda focuses on aligning the enabling contribution of technology with the business goals of organisations. Its research is built on a collaborative model, with industry partners across various industry sectors including ICT, Energy, Public Sector, Finance, and Healthcare. Further information is available at IVI and www.ivi.ie/rethink-redesign/
 

 OMN i mBun Páirtnéireachta le Fiontraíocht na Mí agus Comhlachas Chill Dara chun cabhrú leis an lucht gnó athmheasúnú a dhéanamh ar a Straitéisí ar Covid-19 agus ar Bhreatimeacht
 
Beidh clár nuálaíochta saincheaptha á stiúradh ag Institiúid um Luach Nuálaíochta Ollscoil Mhá Nuad mar fhoinse thacaíochta do na comhlachtaí nach bhfuil an dara rogha acu ach athmheasúnú a dhéanamh ar conas mar a dhéanann siad gnó.

Tháinig an crú ar an táirne mar gheall ar Covid-19 agus Breatimeacht agus tá géarghá anois ag comhlachtaí le samhail ghnó a athdhearadh agus le teicneolaíocht a ghiaráil ar mhaithe lena ngnó. Tá se i gceist ag an tionscnamh dar teideal ‘ReThink-ReDesign’, atá faoi stiúir ag Ollscoil Mhá Nuad, Fiontraíocht na Mí agus Comhlachas Chill Dara, aghaidh a thabhairt ar an ngéarghá seo.

Dúirt an tOll Markus Helfert, Stiúrthóir na Institiúide um Luach Nuálaíochta in Ollscoil Mhá Nuad: “Tá ríméad orainn dul i mbun páirtnéireachta le Fiontraíocht na Mí agus le Comhlachas Chill Dara ar an gclár nuálaíochta seo. Níl amhras ar bith orm ach go mbeidh sé an-luachmhar do ghnóthaí sa cheantar óir táimid tar éis an clár a fhorbairt agus a thrialladh le roinnt FBManna.   
 
“Aithníonn an Ollscoil go bhfuil Covid-19 tar éis dul i bhfeidhm go mór ar chomhlachtaí, agus le Breatimeacht tagtha orainn; táimid den tuairim gur féidir lenár gcláracha saincheaptha tacú le gnóthaí de chuile réimse agus de chuile mhéid.
 
“Is athrú ó bhun do ghnóthaí í an fhéidearthacht atá ann tacaíochtaí stáit a ghiaráil chun an pháirtnéireacht phraiticiúil seo idir gnó agus institiúid réigiúnach ar an tríú leibhéal mar aon le hOllscoil Mhá Nuad a mhaoiniú,” a dúirt Allan Shine, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin le Comhlachas Chill Dara.
 
“Tá dúshláin ollmhóra roimh chomhlachtaí i lár-oirthear na tíre leis an bpaindéim agus leis an mBreatimeacht san am i láthair. Tá an clár nuálaíoch seo tar éis bheith deartha go speisialta chun freastal ar gach saghas gnó agus chun díriú ar nuálaíocht agus ar acmhainní digiteacha” a dúirt sé freisin.
 
Le haghaidh tuilleadh sonraí tabhair cuairt ar www.ivi.ie/rethink-redesign/ nó déan teagmháil le Comhlachas Chill Dara nó Fiontraíocht na Mí.