Social Justice, Policy and Professions

The Department of Applied Social Studies (DAPPSS) is the longest established provider of professional education and training in youth work and community work in the country. The Department has developed a reputation for excellence in Social Policy studies and is the lead Department for the three year full-time Bachelor of Social Science (BSocSc) degree. Social Policy is mandatory for each of the three years of the programme.  

Our mission: "To promote human rights, social justice and equality, nationally and internationally, through excellence and innovation in education, research and public engagement that contribute to the development of the social professions and applied social sciences". 

View a selection of photos from events hosted by the Department of Applied Social Studies by clicking here.
View a selection of videos introducing our programmes

Read more..

Is í an Roinn Staidéar Sóisialta Feidhmeach an soláthraí oideachais agus oiliúna  proifisiúnta is seanbhunaithe sa tír in earnáil na hoibre don ógra agus don phobal.
 
Is é ár misin “cur le cearta an duine, ceartas sóisialta agus comhionannas go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta trí bharr feabhais a bhaint amach san oideachas agus na gairmeacha sóisialta feidhmeacha a fhorbairt trí oideachas agus taighde acadúil agus nuálach a dhéanamh ar na heolaíochtaí sóisialta agus ar ionchur ón bpobal atá ceangailte leis.”
 
Féach ar rogha grianghraf ó ócáidí a d’eagraigh an Roinn Staidéar Sóisialta Feidhmeach.

Féach ar rogha físeán a chuireann ár gcláir i láthair.