Welcome to the Security Department's webpage

The aim of the Security Department is to provide a safe and secure environment for staff, students and visitors to our Campus.
We provide the following services:-

Security can be contacted 24 hours a day as follows:
Tel: +353 (1) 7083929 (General/Emergency)
 

Fáilte go leathanach gréasáin na Roinne Slándála

Clinicí na nGardaí Pobail a sholáthar

Is é aidhm na Roinne Slándála timpeallacht shlán shábháilte a chur ar fáil don fhoireann, do mhic léinn agus do chuairteoirí chun ár gCampais.
Seo iad na seirbhísí a chuirimid ar fáil:-

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Slándáil 24 uair an chloig:
Teil: +353 (1) 7083929 (Ginearálta/Éigeandáil)