Welcome to the Department of Adult & Community Education

Adult education is the study of how we learn and develop as adults to collaborate in the creation of a just, equitable and sustainable society. Adults bring their personal and social experiences into education: emotionally, intellectually and physically. We transform lives and communities through adult and community education.

Roinn an Oideachais Aosaigh agus Pobail

Is éard atá i gceist leis an oideachas aosaigh ná staidéar ar an gcaoi a bhfoghlaimíonn agus a bhforbraíonn sinn mar dhaoine fásta, ar mhaithe le comhoibriú a dhéanamh agus sochaí chóir, chothrom agus inbhuanaithe a bhunú. Tugann foghlaimeoirí fásta a dtaithí phearsanta agus shóisialta isteach san oideachas leo: go mothúchánach, go hintleachtúil agus go fisiciúil. Is tríd an oideachas aosaigh agus pobail a n-éiríonn linn saolta agus comhphobail a athrú ó bhonn.