Welcome to French at Maynooth University

French has been taught at Maynooth since the establishment of the university in 1795.

With over 200 undergraduates and a number of masters and doctoral students studying here at any time, French has a high profile in higher education and attracts students from all over the country.

We have a strong tradition of teaching French language, literature and culture, with much content taught through medium of French. Lecturers are all research active and the research has a direct impact on teaching.

Fáilte go dtí an Roinn Fraincise in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, ceann de na ranna ollscoile is sine sa tír, a bunaíodh an tráth a bunaíodh an ollscoil i 1795.
Bíonn os cionn 200 fochéimí agus roinnt mac léinn máistreachta agus dochtúireachta i mbun staidéir anseo de ghnáth. Tá cáil ar an Roinn i measc institiúidí ardoideachais agus meallann sí mic léinn chuici ó gach cearn den tír.
Tá traidisiún láidir againn i múineadh na Fraincise, agus i litríocht agus i gcultúr na Fraince, agus i bhFraincis a mhúintear mórchuid den chúrsa. Tá gach ball den Roinn i mbun taighde agus bíonn tionchar díreach ag an taighde sin ar an teagasc.