Introduction

The Library is a key part of both the Maynooth University and St Patrick’s College Maynooth. The Library was founded in 1795 and is now housed in the John Paul II Library and the Russell Library (campus maps).
We can help you to make the most of your time working and studying in Maynooth. We have over 450,000 books/eBooks and more than 42,000 electronic journals. Please see LibrarySearch for more information. We also provide a range of information skills and training courses to enable you to identify, obtain, evaluate and use information efficiently, effectively and ethically. More information about our services and facilities is available here.

You can contact us in person, by e-mail, phone, and using our online library chat service. You can keep up-to-date with new developments and activities by following the Library on X (formally Twitter), Facebook, Instagram, Snapchat and the MU Library Treasures Blog.

Senior Management

   

Leabharlann

Is cuid lárnach d’Ollscoil Mhá Nuad agus de Choláiste Phádraig í an Leabharlann. Bunaíodh an Leabharlann sa bhliain 1795 agus anois tá sí lonnaithe i Leabharlann John Paul II agus i Leabharlann Russell (léarscáileanna den champas).
Is féidir linn cabhrú leat an leas is mó a bhaint as do chuid ama agus tú ag obair agus tú i mbun staidéir in Ollscoil Mhá Nuad. Tá breis agus 450,000 leabhar/ ríomhleabhar againn agus breis agus 42,000 ríomh-irisleabhar. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar LibrarySearch. Chomh maith leis sin, cuirimid réimse leathan de scileanna faisnéise agus de chúrsaí oiliúna ar fáil. Cuireann siad ar do chumas  eolas a aithint, a aimsiú, a mheas agus a úsáid go héifeachtúil, go héifeachtach agus go heiticiúil. Tá tuilleadh eolais faoi na seirbhísí agus na háiseanna a chuirimid ar fáil ar fáil anseo.
 
Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn trí bhualadh isteach, ríomhphost a chur chugainn, glaoch orainn, nó trí úsáid a bhaint as tseirbhís chomhrá na leabharlainne atá ar fáil ar líne.
Coinnigh ar an eolas faoi na forbairtí nua agus faoi ghníomhachtaí na leabharlainne tríd an Leabharlann a leanúint ar twitter, facebook agus Russell Library Blog.   

Lucht Ardbhainistíochta