Our Office is responsible for developing and supporting research capacity, performance and activity at Maynooth University, through the following remit:

 • Assist faculty in locating and securing funding for research
 • Manage the Research Information System (RIS)
 • Develop and implement research-related policies
 • Provide research-related information, communications/publicity
 • Coordinate and submit institutional bids for large-scale funding
 • Coordinate University Research Ethics Committees
 • Develop and promote research culture
 • Miscellaneous research-related activities and projects
 • Provide financial support at all stages of the funded research project lifecycle, including audit
 • Review and draft research contracts and agreements

Our Office is located on the 2nd floor of the TSI Building on the North Campus.

Táimid tiomanta do chabhrú leat maoiniú taighde a fháil.

Tá an Oifig freagrach as cumas, feidhmíocht agus gníomhaíochtaí taighde in Ollscoil Mhá Nuad a fhorbairt agus as tacú leo. Is iad seo a leanas cúraimí na hOifige:

 • Cabhrú leis an dámh maoiniú taighde a aimsiú agus a fháil
 • Bainistiú a dhéanamh ar an gCóras Faisnéise Taighde (RIS)
 • Beartais taighde a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm
 • Faisnéis, cumarsáid agus poiblíocht faoi chúrsaí taighde a chur ar fáil
 • Tairiscintí institiúideacha do mhaoiniú mórscála a chomhordú agus a chur isteach
 • Coistí Eitice ar Thaighde Ollscoile a chomhordú
 • Cultúr taighde a fhorbairt agus a chur chun cinn
 • Gníomhaíochtaí agus tionscadail éagsúla taighde
 • Conarthaí agus comhaontuithe taighde a athbhreithniú agus a dhréachtú

Tá an Oifig lonnaithe ar an dara hurlár d’Fhoirgneamh TSI ar an gCampas Thuaidh.