Seoladh Oifigiúil / Official Opening, Seachtain na Gaeilge

Monday, March 7, 2016 - 12:30
Forhalla na leabharlainne

Maynooth University will officially launch Seachtain na Gaeilge on Monday 7th March in the main library foyer at 12.30pm. Laura Connaughton will represent the library alongside Seán Ó Riain, chairperson of the M.U. Irish language committee. Eimear Ní Dhroighneáin Oifigeach Gaeilge na hOllscoile will then introduce the main events of the week followed by Brenda Ní Ghairbhí, an official representative from Seachtain na Gaeilge. The trad society will kick start the celebrations followed by music from Maynooth Community College. Refreshments will be provided also.
...other Seachtain na Gaeilge events include: 

Cuirfidh Ollscoil Mhá Nuad tús le Seachtain na Gaeilge ar an Luan 7ú Márta ag 12.30 i.n. i bhforhalla na leabharlainne. Beidh Laura Connaughton mar cheannaire na leabharlainn ann taobh le Seán Ó Riain, Cathaoirleach Choiste Gaeilge na hOllscoile. Seolfaidh Eimear Ní Dhroighneáin Oifigeach Gaeilge na hOllscoile imeacht na seachtaine le Brenda Ní Ghairbhí, ionadaí Sheachtain na Gaeilge oifigiúil. Beidh cuman ceoil traidisiúnta na hOllscoile ag cur tús leis an ócáid chomh maith le ceol ó Phobalscoil Mhá Nuad. Beidh sóláistí ar fáil fosta.
....ócáidí éagsúla eile ná:

Dé Máirt 8ú Márta
Aifreann Gaeilge leis an Athair Noel Ó Súilleabháin / Irish Language Mass
Ionad: Aireagal Naomh Seosamh @ 12 i.n.
*
Léacht Bhéaloidis / Folklore Reading
Léacht Bhéaloidis ón Ollamh Ruairí Ó hUiginn do mhic léinn agus baill foirne araon.
Ionad: Foirgneamh Callan CB1 @ 1.30-2:30pm.
 
Dé Céadaoin 9ú Márta
‘An Béal Bocht @ 50’ / The Poor Mouth by Flann O’Brien
Léacht ar shaothar Uí Nualláin le Breandán Ó Conaire, Siún Ní Dhuinn, Ian Ó Caoimh agus Liam Mac Amhlaigh chomh maith le comórtas litríochta do mhic léinn an Choláiste.
Ionad: Foirgneamh Callan CB9 @ 2:15-4:15pm.
 
Déardaoin 10ú Márta
Ceolchoirm Lóin/ Lunchtime Concert
Ceol traidisiúnta ag Grúpa Ceoil Ollscoil Mhá Nuad / Traditional music by the M.U. traditional group
Ionad: Halla Riverstown @ 1:10pm.
*
Taispéantas leabharlainne/ Launch of Domhnaill Ua Buachalla exhibition
Ionad: Leabharlann JPII @ 7pm.
                                                                                  
Imeachtaí eile do Sheachtain na Gaeilge
 
Dé Luain 7ú Márta
Ceol i Seomra na Gaeilge @3pm / Music from the busking Society
Blaiseadh caife ag Brewery Café (ticéid riachtanach) @6:30pm / Coffee tasting (tickets necessary)
Géilí in Aontas na Mac Léinn @8pm / Irish dancing with the Pride Society
 
Dé Máirt 8ú Márta
Óga Ióga in Aontas na Mac Léinn @6pm / Yoga trí Ghaeilge
Oíche Maidhc Oscailte @8:30pm in Aontas na Mac Léinn / Open Mic Night with the Mad Soc.
 
Dé Céadaoin 9ú Márta
Caife Cruthaitheach i Seomra na Gaeilge @12i.n. / Creative Coffee with the Mental Health Soc.
Díospóireacht @7pm / Debate with Lit. & Deb. Soc.
 
Déardaoin 10ú Márta
Tae agus Plé i Seomra na Gaeilge @4pm / Tea and talk with the tea society
Oíche Gaelach sa Roost @9:30pm / Irish Night
 
 
 
Seachtain na Gaeilge – Bain triail aisti / Try it! Fáilte roimh chách / Everyone is welcome. Tuilleadh eolais / For more information: oifig.nagaeilge@mu.ie