Welcome to the Department of Geography Maynooth University. Geography is the study of the Earth as our Home. We explore environment (e.g. how much climate change are we causing and how quickly?), place (e.g. what sorts of attachments to home do people form and what happens when these are disrupted by migration?), and space (e.g. how is Ireland and its regions affected by economic globalisation?). Our students are taught by international experts in all these fields.  [Find out more]
 
Fáilte go Roinn na Tíreolaíochta in Ollscoil Mhá Nuad.  Déanann an tíreolaíocht staidéar ar an domhan mar áit chónaithe an chine daonna.  Déanann tíreolaithe iniúchadh ar an timpeallacht (m.sh. cé mhéad athrú aeráide atá á ghiniúint againn agus cé chomh tapaidh agus atá sé ag tarlú?), áiteanna (m.sh. cén saghasanna ceangal a chumann an duine dá áit bhaile agus cén tionchur a bhíonn ag an imirce ar na ceangail seo?), agus spás (m.sh. conus a théann an domhandú eacnamaíoch i bhfeidhm ar Éirinn agus a réigiúin?).  Faigheann ár n-iníonacha agus mic léinn teagasc ó shaineolaithe idirnáisiúnta sna réimsí seo go léir.   [Tuilleadh eolais]