Acht na dTeangacha Oifigiúla / Official Languages Act 

Tá sé mar aidhm ag Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 líon agus caighdeán na seirbhísí trí Ghaeilge a chuireann comhlachtaí poiblí ar fáil don phobal a mhéadú agus a fheabhsú.  Leagann an Acht dualgais teanga ar na comhlachtaí poiblí atá ainmnithe san Acht. Tá dualgais ar Ollscoil Mhá Nuad, mar chomhlacht poiblí, faoin Acht seo.
Tacaíonn Oifigeach na Gaeilge Ollscoil Mhá Nuad le foireann na hOllscoile Acht na dTeangacha Oifigiúla a chur i bhfeidhm. Cuireann Oifig an Choimisinéara Teanga comhairle ar fáil do chomhlachtaí poiblí maidir lena ndualgais teanga faoin Acht. Déanann Oifig an Choimisinéara Teanga monatóireacht ar an gcaoi a bhfuil forálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla á gcomhlíonadh ag comhlachtaí poiblí. 

Le teacht ar eolas riachtanach do bhaill foirne OMN, brúigh ar an nasc seo:

Oifig na Gaeilge - Eolas do bhaill foirne - Ollscoil Mhá Nuad

 

The aim of the Official Languages Act 2003 is to increase and improve over a period of time the quantity and quality of services provided by public bodies for the public through Irish. Maynooth University’s Irish Language Officer support the University staff to implement the Official Languages Act. The Office of the Irish language commissioner provides information to public bodies regarding their duties under the Act. The Office of the Irish Language Commissioner monitors the compliance by public bodies with the provisions of the Official Languages Act.

To read the essential information for MU staff please click:

Oifig na Gaeilge - Eolas do bhaill foirne - Ollscoil Mhá Nuad