“Seodra Gaeilge Leabharlann Ollscoil Mhá Nuad”/“Irish Language Treasures of Maynooth University Library”

Lámhscríbhinn ón 18ú haois a bheidh le feiscint sa taispeántas
Thursday, March 7, 2019 - 17:00 to 19:00
Leabharlann an Ruiséalaigh/The Russell Library

Clár an tseimineáir don tráthnóna: 
 

Prof Fionntán de Brun - '"The Master" le PH Pearse agus cóip den 'Dan Breac' (Seamus Dall Mac Cuarta) a scríobh Micheál Óg Ó Longáin'
 
Dr Tomas L. Ó Murchú - 'M102: Lamhscríbhinn Chorcaíoch ón 18u hAois'
  
Fintan Keegan - 'Peadar Dubh Ó Dalaigh'
 
Dr Tracey Ní Mhaonaigh  - 'Kruger Kavanagh: Rógaire, radaire nó reacaire?'