Rob Doyle and Sarah Maria Griffin named as Writers-in-Residence

Sara Maria Griffin, one of this year's writers-in-residence
Thursday, July 13, 2017 - 12:45

Irish Version

Maynooth University and Kildare County Council Arts and Library Services are delighted to announce the appointment of Rob Doyle and Sarah Maria Griffin as writers-in-residence. The partnership allows for the support of artists in the community, and fosters creative writing and contact with writers in the general public.

Last year’s programme saw a host of writers on Maynooth’s campus, and public readings at events such as the Kildare Readers Festival, as well as a Film Lab weekend with panel discussions and screenings. This year promises further public events with both writers-in-residence.

Commenting on the announcement Dr Victor Lazzarini, Dean of the Faculty of Arts, Celtic Studies and Philosophy, said “Maynooth University is honoured to have Rob Doyle and Sarah Maria Griffin join this year as writers-in-residence. Rob and Sarah bring a wealth of experience and immense passion for the arts, and will inspire our students and the local community to find their creative voices. Their appointment follows the extremely successful tenure of Joanna Walsh and Lindsey Sedgwick, writer and screenwriter-in-residence in 2016.” 

Dr Oona Frawley commented: “Maynooth University is delighted to be continuing our partnership with Kildare County Council Arts and Library Services, following the successful appointments of writers- and screenwriters-in-residence in 2015 and 2016.”

Rob Doyle’s debut novel, Here Are the Young Men, was selected as one of Hot Press magazine’s 20 Greatest Irish Novels from 1916-2016. His second book, This Is the Ritual, was a book of the year in the New Statesman, Irish Times and Sunday Times. The Sunday Independent called it ‘a masterstroke in experimental short fiction brimming with ideas, vulgarity and intelligence.’ Doyle’s writing has been published widely, in the Guardian, Vice, BBC World Service, Observer, Dublin Review, Irish Times and elsewhere. He is the editor of the Dalkey Archive’s anthology of Irish Literature to be published later this year.

Sarah Maria Griffin's first novel, Spare & Found Parts, was published by Greenwillow Books in October 2016 and will be released in Ireland & the UK in early 2018 by Titan. Her nonfiction has appeared on Buzzfeed, The Rumpus, Guts and Winter Pages. Her collection of essays about emigration, Not Lost, was published by New Island Press in 2013. She was the recipient of the European Science Fiction Awards Chrysalis Award in 2017.

Both authors will be involved with the Kildare Readers’ Festival, and a programme of events open to the public is be announced in the autumn.

For further information about the residencies, please contact Dr Oona Frawley

Photo caption: Rob Doyle, one of this year's writers-in-residence.

Rob Doyle agus Sarah Maria Griffin ainmnithe mar Scríbhneoirí Cónaithe

Tá ríméad ar Ollscoil Mhá Nuad agus ar Sheirbhísí Ealaíon agus Leabharlainne Chomhairle Contae Chill Dara a fhógairt go bhfuil Rob Doyle agus Sarah Maria Griffin ceaptha ina scríbhneoirí cónaithe. Cuireann an chomhpháirtíocht seo tacaíocht ar fáil d’ealaíontóirí sa phobal, agus cothaíonn sí scríbhneoireacht chruthaitheach agus teagmháil le scríbhneoirí sa phobal i gcoitinne.

Mar chuid de chlár na bliana seo caite, thug scríbhneoirí éagsúla cuairt ar champas Mhá Nuad, léadh ábhar go poiblí ag ócáidí ar nós Féile Léitheoirí Chill Dara, agus ag an Saotharlann Scannáin a bhí ar siúl thar dheireadh seachtaine. Bhí díospóireacht phainéil ann agus taispeánadh ábhar ar scáileán. Tá sé beartaithe go mbeidh tuilleadh ócáidí poiblí ar siúl leis an mbeirt scríbhneoirí cónaithe i mbliana.

Ag labhairt dó faoin bhfógra, dúirt an Dr Victor Lazzarini, Déan Dhámh na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na Fealsúnachta: “Is mór an onóir é d’Ollscoil Mhá Nuad go mbeidh Rob Doyle agus Sarah Maria Griffin linn i mbliana mar scríbhneoirí cónaithe. Tugann Rob agus Sarah neart taithí leo chomh maith lena ngrá do na healaíona, agus tabharfaidh siad spreagadh dár mic léinn agus don phobal áitiúil a gcuid cruthaitheachta a aimsiú. Ceapadh iad tar éis do Joanna Walsh agus do Lindsey Sedgwick tréimhse rathúil a chur i gcrích sa bhliain 2016 mar scríbhneoir cónaithe agus mar scríbhneoir scripte cónaithe.”

Dúirt an Dr Oona Frawley: “Tá ríméad ar Ollscoil Mhá Nuad go bhfuilimid ag leanúint lenár gcomhpháirtíocht le Seirbhísí Ealaíon agus Leabharlainne Chomhairle Contae Chill Dara, tar éis cheapacháin rathúla na scríbhneoirí cónaithe agus na scríbhneoirí scripte cónaithe sa bhliain 2015 agus 2016, .”

Roghnaigh an t-irisleabhar Hotpress an chéad úrscéal a scríobh Rob Doyle, Here Are the Young Men, mar cheann den 20 Úrscéal ab Fhearr ó 1916 – 2016. Bhí an dara leabhar a scríobh sé, This is the Ritual, i measc leabhair na bliana ag New Stateman, The Irish Times agus The Sunday Times. Dar le The Sunday Independent ‘sárscil i saothar gearrfhicsin a bhí sa leabhar, a bhí lán le smaointe, gáirsiúlacht agus éirimiúlacht.’ Foilsíodh scríbhneoireacht Doyle go forleathan, sa Guardian, Vice, BBC World Service, Observer, Dublin Review, Irish Times agus eile. Tá sé ina eagarthóir ar Chartlann Dheilginse, díolaim de litríocht na hÉireann atá le foilsiú níos déanaí i mbliana.

D’fhoilsigh Greenwillow Books an chéad úrscéal a scríobh Sarah Maria Griffin, Spare & Found Parts, i Meán Fómhair na bliana 2016 agus foilseoidh Titan an leabhar in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe ag tús na bliana 2018. Foilsíodh a saothar neamhfhicsin ar Buzzfeed, The Rumpus, Guts agus Winter Pages. Sa bhliain 2013, d’fhoilsigh New Island Press a cnuasach aistí faoin eisimirce, Not Lost. Bronnadh Gradam Chrysalis, ceann de Ghradaim Ficsin Eolaíochta na hEorpa, uirthi sa bhliain 2017.

Bhí an bheirt scríbhneoirí páirteach i bhFéile Léitheoirí Chill Dara, agus tá clár imeachtaí a bheidh ar fáil don phobal, le fógairt san fhómhar.
Má theastaíonn tuilleadh eolais uait faoin gcónaitheacht, déan teagmháil leis an Dr Oona Frawley le do thoil.

Teideal an ghrianghraif: Rob Doyle, duine de scríbhneoirí cónaithe na bliana seo.