Student Support Hub

Fáilte chuig an Mol Tacaíochta na Mac Leinn. Cuirimid na seirbhísí seo a leanas ar fáil do mhic léinn
na hOllscoile agus do mhic léinn ionchasacha/nua:

  • Seirbhís Aimsithe Lóistín
  • Cabhair agus Treoir ghinearálta
     

Welcome to the Student Support Hub. We offer the following services to University students and
prospective/new students:

  • maynoothstudentpad.ie 
  • General Help and Guidance