An tOllamh Tríona Ní Shíocháin

Nua-Ghaeilge (Modern Irish)

Gaeilge agus fáilte

Ceann Roinne

Biography

Ceoltóir, amhránaí agus scoláire idirdhisciplíneach is ea an tOllamh Tríona Ní Shíocháin go bhfuil suim ar leithligh aici i dtaibhealaíona agus i dtraidisiúin bhéil na Gaelainne, sa cheol traidisiúnta, sa chleachtas cruthaitheach, i mbanfhilí na Gaelainne, agus i stair na smaointeoireachta mar a léirítear dúinn í in amhránaíocht agus i bhfilíocht na Gaelainne. Ceapadh í ina hOllamh le Nua-Ghaeilge agus le Taibhealaíona in Ollscoil Mhá Nuad in 2021. Roimis sin do bhí sí ina Ceann Roinne agus ina Léachtóir le Ceol Gaelach i Roinn an Cheoil i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, agus roimis sin arís do bhí sí ina Léachtóir le Gaeilge in Ollscoil Luimnigh, áit inar chaith sí roinnt blianta mar Cheann Léann na Gaeilge. Do bhain sí amach céim PhD in 2008 (UCC) dá saothar ar amhráin Mháire Bhuí Ní Laeire, banfhile mór na Mumhan. Do foilsíodh Bláth ’s Craobh na nÚdar: Amhráin Mháire Bhuí léi (maraon le dlúthdhiosca d’amhráin Mháire Bhuí) in 2012, foilsíodh leabhar eile léi in 2018 ar an amhránaíocht agus an smaointeoireacht pholaitiúil dar teideal Singing Ideas: Performance, Politics, and Oral Poetry (Berghahn, 2018), agus in 2019 do foilsíodh cnuasach aistí dar teideal Ní Insint Dán ach Bheith: Aistí ar Smaointeoireacht an Ríordánaigh (An Sagart, Foilsitheoirí) a chuir sí in eagar i gcomhpháirt leis an Dr. Ríona Ní Churtáin, UCC. Tá saineolas ar leithligh ag Tríona i Léann an Taibhléirithe, agus tá suim mhór aici i gcleachtais chruthaitheacha na béalaireachta agus i bhforbairt an taighde ealaíonta sa Ghaelainn; is suim léi gach gné de shaíocht agus de litríocht na Gaelainne, go háirithe cúrsaí polaitíochta agus fáistine i bhfilíocht na naoú haoise déag, an chumadóireacht bhéil agus an seachadadh béil, traidisiún na mban, traidisiún na hamhránaíochta, agus cúrsaí suibiachtúlachta i Nua-fhilíocht na Gaelainne.

Tríona Ní Shíocháin is an interdisciplinary scholar of Music and Irish, and a whistle-player and singer. She is particularly interested in Irish-language performing arts and oral traditions, Irish traditional music, creative practice, women poet-composers, and histories of thought as represented in Irish-language song and poetry. She was appointed 
Professor of Modern Irish and Performing Arts at Maynooth University in 2021, prior to which she was Head of the Department of Music and Lecturer in Irish Traditional Music at University College Cork. She also was formerly a lecturer in Irish language and literature at the University of Limerick, where she spent a number of years as Head of Irish language and Literature. She is author of Bláth 's Craobh na nÚdar: Amhráin Mháire Bhuí (2012) and Singing Ideas: Performance, Politics and Oral Poetry (2018). In 2019, with Dr. Ríona Ní Churtáin, she published a collection of essays on the work and thought of Seán Ó Ríordáin entitled Ní Insint Dán Ach Bheith: Aistí ar Smaointeoireacht an Ríordánaigh (An Sagart, Foilsitheoirí). Tríona specialises in performance studies and oral tradition, and is particularly interested in the development of artistic research through the medium of Irish; she is interested in all aspects of Irish-language literature, poetry and culture, but most particularly eighteenth/nineteenth-century poetry, song and prophecy, the history of ideas, oral composition, transmission and performance, the sean-nós singing tradition, women's traditions, and representations of subjectivities in modern Irish literature.

Research Interests

An fhilíocht bhéil, traidisiún na hamhránaíochta, an ceol traidisiúnta, taibhealaíona na Gaeilge agus na Gaeltachta, an taighde ealaíonta, Léann an Taibhléirithe, an Teoiric Bhéil, Banfhilí na Gaelainne, an Teoiric Shóisialta, an eitnicheoleolaíocht, cúrsaí polaitíochta agus fáistine i dtraidisiún na n-amhrán, an tsuibiachtúlacht nua-aoiseach i litríocht na Gaelainne, traidisiúin smaointeoireachta.

Oral poetry, the song tradition, Irish traditional music, Irish-language and Gaeltacht performing arts, artistic research, performance theory, oral theory, Irish-language women poets, social theory, ethnomusicology, politics and prophecy, modern subjectivities, histories of thought.

Books

  Year Publication
2021 Singing Ideas: Performance, Politics and Oral Poetry (paperback).
Ní Shíocháin, T. (2021) Singing Ideas: Performance, Politics and Oral Poetry (paperback). Oxford and New York: Berghahn. [Details]
2018 Singing Ideas: Performance, Politics and Oral Poetry.
Ní Shíocháin, T. (2018) Singing Ideas: Performance, Politics and Oral Poetry. Oxford and New York: Berghahn. [Details]
2012 Bláth 's Craobh na nÚdar: Amhráin Mháire Bhuí.
Ní Shíocháin, T. (2012) Bláth 's Craobh na nÚdar: Amhráin Mháire Bhuí. BÁC: Coiscéim. [Details]

Edited Books

  Year Publication
2019 Ní Insint Dán ach Bheith: Aistí ar Smaointeoireacht an Ríordánaigh
Ní Churtáin, C. agus Ní Shíocháin, T (Ed.). (2019) Ní Insint Dán ach Bheith: Aistí ar Smaointeoireacht an Ríordánaigh Maigh Nuad: An Sagart, foilsitheoirí. [Details]

Book Chapters

  Year Publication
2021 ''The Oral Tradition''
Ní Shíocháin, T. (2021) ''The Oral Tradition'' In: A History of Irish Women's Poetry eds. Ailbhe Darcy and David Wheatley. Cambridge: Cambridge University Press. [Details]
2021 ''Fearles Song: Máire Bhuí Ní Laeire (1774-c.1848)'
Ní Shíocháin, T. (2021) ''Fearles Song: Máire Bhuí Ní Laeire (1774-c.1848)' In: The Oxford Handbook of Irish Song, 1100-1850 (online pre-print). Oxford: Oxford University Press. [Details]
2020 ''The Politics of Sound: Modernity and Post-colonial Identity in Irish-language Popular Song''
Ní Shíocháin, T. (2020) ''The Politics of Sound: Modernity and Post-colonial Identity in Irish-language Popular Song'' In: Made in Ireland: Studies in Popular Music. London: Routledge. [Details]
2019 '‘Ní Insint Dán ach Bheith: Fís na Filíochta agus Smaointe Eispéireasacha na Nua-aimsire’'
Ní Shíocháin, T. (2019) '‘Ní Insint Dán ach Bheith: Fís na Filíochta agus Smaointe Eispéireasacha na Nua-aimsire’' In: Ní Insint Dán ach Bheith: Aistí ar Smaointeoireacht an Ríordánaigh. Maigh Nuad: An Sagart, foilsitheoirí. [Details]
2019 ''Comhthéacs an Cheoil in Aimsir Phiarais''
Triona Ni Shiochain (2019) ''Comhthéacs an Cheoil in Aimsir Phiarais'' In: Ceiliúradh an Bhlascaoid: Piaras Feiritéar (c. 1600-52). Dún Chaoin: Ionad an Bhlascaoid. [Details]
2019 'Réamhrá na nEagarthóirí'
Ní Churtáin, C. agus Ní Shíocháin, T. (2019) 'Réamhrá na nEagarthóirí' In: Ní Insint Dán ach Bheith: Aistí ar Smaointeoireacht an Ríordánaigh. Maigh Nuad: An Sagart, foilsitheoirí. [Details]
2018 '‘Singing Against the Empire: Anti-structure and Anti-colonial Discourse in Nineteenth-Century Irish Song.’'
Ní Shíocháin, T. (2018) '‘Singing Against the Empire: Anti-structure and Anti-colonial Discourse in Nineteenth-Century Irish Song.’' In: Songs of Social Protest. Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield International. [Details]
2016 '‘‘Iomar doimhin na saoirse’ agus ‘the abyssal depths’: aisling ghéar Samuel Beckett agus Sheáin Uí Ríordáin ar eispéireas na suibiachta sa Nua-aimsir’'
Ní Shíocháin, T. agus Boland, T. (2016) '‘‘Iomar doimhin na saoirse’ agus ‘the abyssal depths’: aisling ghéar Samuel Beckett agus Sheáin Uí Ríordáin ar eispéireas na suibiachta sa Nua-aimsir’' In: Aistí ar an bhFealsúnacht agus ar an tSíceolaíocht sa Chomhthéacs Liteartha. BÁC: Coiscéim. [Details]
2013 '‘Máire Bhuí Ní Laeire: File Béil agus Fáidh Míleannach’'
Ní Shíocháin, T. (2013) '‘Máire Bhuí Ní Laeire: File Béil agus Fáidh Míleannach’' In: Séimhfhear Suairc: Aistí in Ómós don Ollamh Breandán Ó Conchúir. An Daingean: An Sagart. [Details]

Peer Reviewed Journals

  Year Publication
2021 ''Mother Music: Socially Embedded Creative Practice and the Marketisation of Irish Traditional Music.''
Ní Shíocháin, T. (2021) ''Mother Music: Socially Embedded Creative Practice and the Marketisation of Irish Traditional Music.''. Ethnomusicology Ireland, [Details]
2021 ''The Oral Tradition''
Ní Shíocháin, T. (2021) ''The Oral Tradition''. Poetry Ireland Review, 134 :33-44 [Details]
2021 ''A Bhean Úd Thíos ar Bhruach an tSrutháin: an teanga fhíortha agus próiseas an deasghnátha i seoithín traidisiúnta ó Ghaeltacht Mhúscraí.''
Ní Shíocháin, T. (2021) ''A Bhean Úd Thíos ar Bhruach an tSrutháin: an teanga fhíortha agus próiseas an deasghnátha i seoithín traidisiúnta ó Ghaeltacht Mhúscraí.''. COMHARTaighde, 6 (1) [Details]
2017 '‘Making Men: Work as Engendering Experience in Rotha Mór an tSaoil and Songs of Work.’'
Ní Shíocháin, T. (2017) '‘Making Men: Work as Engendering Experience in Rotha Mór an tSaoil and Songs of Work.’'. Irish Journal of Anthropology, [Details]
2016 '‘Bjorn Thomassen. Liminality and the Modern: Living through the In-Between.’'
Ní Shíocháin, T. (2016) '‘Bjorn Thomassen. Liminality and the Modern: Living through the In-Between.’'. Irish Journal of Anthropology, [Details]
2016 '‘An Tairseachúlacht Bhuan agus Múnlú na Suibiachta i Nuafhilíocht na Gaelainne.’'
Ní Shíocháin, T. (2016) '‘An Tairseachúlacht Bhuan agus Múnlú na Suibiachta i Nuafhilíocht na Gaelainne.’'. Leann, [Details]
2015 '‘Aidan Doyle & Kevin Murray (eag.), In Dialogue with the Agallamh: Essays in Honour of Seán Ó Coileáin.’'
Ní Shíocháin, T. (2015) '‘Aidan Doyle & Kevin Murray (eag.), In Dialogue with the Agallamh: Essays in Honour of Seán Ó Coileáin.’'. Beascna: Journal of Folklore and Ethnology, [Details]
2014 '‘Memory, Liminality and Song Performance: Understanding the History of Thought through Song.’'
Ní Shíocháin, T. (2014) '‘Memory, Liminality and Song Performance: Understanding the History of Thought through Song.’'. International Journal of Anthropology, [Details]
2013 '‘Ó Laoire agus Williams. Bright Star of the West: Irish Song Man.’'
Ní Shíocháin, T. (2013) '‘Ó Laoire agus Williams. Bright Star of the West: Irish Song Man.’'. Beascna: Journal of Folklore and Ethnology, [Details]
2013 '‘Ó Cadhla agus Ó Giolláin (eag.) Léann an Dúchais: Aistí in Ómós don Ollamh Gearóid Ó Crualaoich.’'
Ní Shíocháin, T. (2013) '‘Ó Cadhla agus Ó Giolláin (eag.) Léann an Dúchais: Aistí in Ómós don Ollamh Gearóid Ó Crualaoich.’'. Bealoideas, [Details]
2013 '‘Filí agus Amhránaithe, Cumadóirí agus Athchumadóirí: An Seachadadh Cruthaitheach agus an Chumadóireacht Bhéil i dTraidisiún Amhránaíochta na Gaelainne.’'
Ní Shíocháin, T. (2013) '‘Filí agus Amhránaithe, Cumadóirí agus Athchumadóirí: An Seachadadh Cruthaitheach agus an Chumadóireacht Bhéil i dTraidisiún Amhránaíochta na Gaelainne.’'. Beascna: Journal of Folklore and Ethnology, [Details]
2010 '‘Ríonach uí Ógáin (eag.), Béaloideas 77: Tom Munnelly.’'
Ní Shíocháin, T. (2010) '‘Ríonach uí Ógáin (eag.), Béaloideas 77: Tom Munnelly.’'. Beascna: Journal of Folklore and Ethnology, [Details]
2009 '‘Filí agus Amhránaithe, Foinn agus Focail: Maidean Álainn Ghréine agus Ionad an Cheoil i dTraidisiún na nAmhrán.’'
Ní Shíocháin, T. (2009) '‘Filí agus Amhránaithe, Foinn agus Focail: Maidean Álainn Ghréine agus Ionad an Cheoil i dTraidisiún na nAmhrán.’'. Beascna: Journal of Folklore and Ethnology, [Details]

Conference Contributions

  Year Publication
2021 An Smaointeoireacht Fhrithchoilíneach i Saothar Ceoil an Riadaigh.
Ní Shíocháin, T. (2021) An Smaointeoireacht Fhrithchoilíneach i Saothar Ceoil an Riadaigh. [Oral Presentation], Siompóisiam: Oidhreacht Sheáin Uí Riada, Baile Bhuirne/online [Details]
2021 'Teoiricí an Taibhléirithe'.
Ní Shíocháin, T. (2021) 'Teoiricí an Taibhléirithe'. [Oral Presentation], Taighde Dána: Taibhealaíona agus Traidisiúin Bhéil na Gaeilge, Maynooth University/online [Details]
2021 'An Taighde Ealaíonta sa Ghaeilge'.
Ní Shíocháin, T. (2021) 'An Taighde Ealaíonta sa Ghaeilge'. [Oral Presentation], Taighde Dána: Taibhealaíona agus Traidisiúin Bhéil na Gaeilge, Maynooth University/online [Details]
2021 'Ionchollú na Cruthaitheachta: an Damhsa agus an Ceol'.
Ní Shíocháin, T. (2021) 'Ionchollú na Cruthaitheachta: an Damhsa agus an Ceol'. [Oral Presentation], Taighde Dána: Taibhealaíona agus Traidisiúin Bhéil na Gaeilge, Maynooth University/online [Details]
2021 ‘Experiential Orality and Theorisation in Song’.
Ní Shíocháin, T. (2021) ‘Experiential Orality and Theorisation in Song’. [Oral Presentation], Perspectives: Artistic Research and Practice, Solstice Arts Centre/Online [Details]
2020 International Council for Traditional Music Ireland Conference.
Ní Shíocháin, T. (2020) International Council for Traditional Music Ireland Conference. [Oral Presentation], ‘Abandoned women, fairy forts, and female prophets: politics, society and selves in Irish traditional song.’, University College Cork [Details]
2019 Women in Folk/Traditional Music Conference.
Ní Shíocháin, T. (2019) Women in Folk/Traditional Music Conference. [Oral Presentation], ‘Mother Music: Socially Embedded Creative Practice and the Marketisation of Irish Traditional Music.’, NUI Galway [Details]
2018 Pedagogies, Practices and the Future of Folk Music in Higher Education.
Ní Shíocháin, T. (2018) Pedagogies, Practices and the Future of Folk Music in Higher Education. [Oral Presentation], 'Ceol trí Ghaelainn/Music through Irish: New Curricular Developments in Irish Traditional Music at University College, Cork.', Royal Conservatoire of Scotland, Glasgow [Details]
2018 Lament (Caointeoireacht/Keening) Re-imagined: Exploring Modern Applications for a Lost Cultural Form.
Ní Shíocháin, T. (2018) Lament (Caointeoireacht/Keening) Re-imagined: Exploring Modern Applications for a Lost Cultural Form. [Oral Presentation], ‘An Chaointeoireacht: Poetry as Performance and Ritual, the Female Voice, and Passing Through.’, University College Cork [Details]
2018 Léann na Sionainne.
Ní Shíocháin, T. (2018) Léann na Sionainne. [Oral Presentation], 'Parrhesia na mBan: Máire Bhuí Ní Laeire, Máire Ní Dhroma, agus Smaointeoireacht na hAmhránaíochta', Ollscoil Luimnigh [Details]
2018 Pedagogies, Practices and the Future of Folk Music in Higher Education.
Ní Shíocháin, T. (2018) Pedagogies, Practices and the Future of Folk Music in Higher Education. [Oral Presentation], 'The challenge of orality at university: politics, performance and performativity.', Royal Conservatoire of Scotland, Glasgow [Details]
2017 Scenario Forum Conference: Performative Spaces in Education.
Ní Shíocháin, T. (2017) Scenario Forum Conference: Performative Spaces in Education. [Oral Presentation], ‘Performativity, Thought and Song: Creating Alternative Spaces.’, University College Cork [Details]
2017 Amhrán/Arrane/Òran: A Conference on Gaelic Song.
Ní Shíocháin, T. (2017) Amhrán/Arrane/Òran: A Conference on Gaelic Song. [Oral Presentation], 'Singing Ideas: Performance, Performativity and Power in Traditional Irish Song.', University College Cork [Details]
2016 Ní Insint Dán Ach Bheith: Comhdháil ar Smaointeoireacht an Ríordánaigh.
Ní Shíocháin, T. (2016) Ní Insint Dán Ach Bheith: Comhdháil ar Smaointeoireacht an Ríordánaigh. [Oral Presentation], ‘Ní Insint Dán ach Bheith: Fís na Filíochta agus Smaointe Eispéireasacha na Nua-aimsire’, Baile Bhuirne [Details]
2015 Comhdháil ar an tSíceolaíocht agus ar an bhFealsúnacht sa Chomhthéacs Liteartha.
Ní Shíocháin, T. agus Boland, T. (2015) Comhdháil ar an tSíceolaíocht agus ar an bhFealsúnacht sa Chomhthéacs Liteartha. [Oral Presentation], ‘Iomar doimhin na saoirse’ agus ‘the abyssal depths’: aisling ghéar Samuel Beckett agus Sheáin Uí Ríordáin ar eispéireas na suibiachta sa Nua-aimsir’, BÁC [Details]
2015 Dhá Leagan Déag: Comhdháil faoin amhránaíocht ar an sean-nós,.
Ní Shíocháin, T. (2015) Dhá Leagan Déag: Comhdháil faoin amhránaíocht ar an sean-nós,. [Oral Presentation], ‘Eispéireas, Brí agus Machnamh: an Smaointeoireacht agus an Amhránaíocht.’, NUI Galway [Details]
2015 Commemorations: Concepts and Contexts.
Ní Shíocháin, T. (2015) Commemorations: Concepts and Contexts. [Oral Presentation], ‘An liú gur leath i bhfad i gcian/ the shout that resounded afar: ideas, identity and representations of the past through singing.’, University College Cork [Details]
2015 Songs of Social Protest Conference.
Ní Shíocháin, T. (2015) Songs of Social Protest Conference. [Oral Presentation], ‘Where everything trembles in the balance: ekstasis, liminality and singing ideas.’, University of Limerick [Details]
2015 Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge.
Ní Shíocháin, T. (2015) Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge. [Oral Presentation], ‘An Tairseachúlacht Bhuan agus Múnlú na Suibiachta i Nua-fhilíocht na Gaelainne’, NUI Galway [Details]
2015 Tradsong Symposium.
Ní Shíocháin, T. (2015) Tradsong Symposium. [Oral Presentation], ‘Tairseachúlacht agus Imeartas na hAmhránaíochta: an Aeistéitic agus an Machnamh.’, Irish World Academy for Music and Dance [Details]
2015 Moments of Becoming: Transitions and Transformations in Early Modern Europe Conference.
Ní Shíocháin, T. (2015) Moments of Becoming: Transitions and Transformations in Early Modern Europe Conference. [Oral Presentation], ‘The dissolution of the old order and the transformation of the subject: representations of the in-between self in the poetry of Aogán Ó Rathaille and Dáibhí Ó Bruadair.’, University of Limerick [Details]
2013 Poesis: The Ambivalent Creation of Truth: 6th International Political Anthropology Conference.
Ní Shíocháin, T. (2013) Poesis: The Ambivalent Creation of Truth: 6th International Political Anthropology Conference. [Oral Presentation], ‘Theorizing Creativity: Poesis and the Aesthetics of Orality.’, Waterford Institute of Technology [Details]
2012 Comhdháil na nDéise.
Ní Shíocháin, T. (2012) Comhdháil na nDéise. [Oral Presentation], ‘Filí agus Amhránaithe, Cumadóirí agus Athchumadóirí: An ‘Seachadadh Cruthaitheach’ in Iarthar agus in Oirthear na Mumhan.’, Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge [Details]
2012 Play: the Creation of Culture in the Modern World, 5th International Political Anthropology Conference.
Ní Shíocháin, T. (2012) Play: the Creation of Culture in the Modern World, 5th International Political Anthropology Conference. [Oral Presentation], ‘Ugliness, Truth and Beauty: Orality, Play and Creativity in the Gaelic Chanson de la Malmariée and Cúirt an Mheon-Oíche/ The Midnight Court by Brian Merriman.’, Waterford Institute of Technology [Details]
2011 Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge.
Ní Shíocháin, T. (2011) Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge. [Oral Presentation], ‘Máire Bhuí Ní Laoghaire: File Béil agus Fáidh Míleannach.’, NUI Galway [Details]
2011 International Political Anthropology Conference.
Ní Shíocháin, T. (2011) International Political Anthropology Conference. [Oral Presentation], ‘Post-coloniality and subjectivity: representations of the authentic/inauthentic self in the poetry of Seán Ó Ríordáin and Nuala Ní Dhomhnaill.’, University College Cork [Details]
2010 Ek-stasis: Ecstacy in Politics, International Political Anthropology Conference.
Ní Shíocháin, T. (2010) Ek-stasis: Ecstacy in Politics, International Political Anthropology Conference. [Oral Presentation], ‘Song Poets, Liminality and Political Thought in 18th- and 19th-Century Gaelic Ireland.’, Waterford Institute of Technology [Details]
2008 Dáil Thuamhan.
Ní Shíocháin, T. (2008) Dáil Thuamhan. [Oral Presentation], ‘Amhráin Mháire Bhuí Ní Laeire agus Ceard na Cumadóireachta Béil.’, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach [Details]
2005 Society for Musicology in Ireland Conference.
Ní Shíocháin, T. (2005) Society for Musicology in Ireland Conference. [Oral Presentation], ‘The Songs of Máire Bhuí Ní Laeire: Performance, Politics and Oral Poetry.’, University College Cork [Details]

Conference Hosted

  Year Publication
2016 Ní Insint Dán Ach Bheith: Comhdháil ar Smaointeoireacht an Ríordánaigh mar chuid de Chomóradh an Ríordánaigh 2016 i gcomhpháirt le Ríona Ní Churtáin agus le Bríd Cranitch san Ionad Cultúrtha i mBaile Bhuirne, Mí na Nollag 2016.
Ní Shíocháin, T. (2016) Ní Insint Dán Ach Bheith: Comhdháil ar Smaointeoireacht an Ríordánaigh mar chuid de Chomóradh an Ríordánaigh 2016 i gcomhpháirt le Ríona Ní Churtáin agus le Bríd Cranitch san Ionad Cultúrtha i mBaile Bhuirne, Mí na Nollag 2016. Conference Hosted [Details]

Blog

  Year Publication
2018 ‘Ar Leacain na Gréine’ West Cork Deep Maps Coastal Cultures www.deepmapscork.ie, suíomh idirlín léannta maoinithe ag an gComhairle um Thaighde in Éirinn.
Ní Shíocháin, T. (2018) ‘Ar Leacain na Gréine’ West Cork Deep Maps Coastal Cultures www.deepmapscork.ie, suíomh idirlín léannta maoinithe ag an gComhairle um Thaighde in Éirinn. Blog [Details]

Guest Lectures

  Year Publication
2020 Ball de phainéal do léacht phoiblí dar teideal Introduction: Envisioning the Future of Artistic Doctorates in Ireland.
Ní Shíocháin, T. (2020) Ball de phainéal do léacht phoiblí dar teideal Introduction: Envisioning the Future of Artistic Doctorates in Ireland. Guest Lectures [Details]
2020 Ball de phainéal do léacht phoiblí dar teideal Visioning the Future of Artistic Researcj Doctorates in Ireland.
Ní Shíocháin, T. (2020) Ball de phainéal do léacht phoiblí dar teideal Visioning the Future of Artistic Researcj Doctorates in Ireland. Guest Lectures [Details]
2020 Ball de phainéal do léacht phoiblí ar dhochtúireachtaí ealaíonta dar teideal Visioning the Future: Ireland in Europe - Reflections and Resonance.
Ní Shíocháin, T. (2020) Ball de phainéal do léacht phoiblí ar dhochtúireachtaí ealaíonta dar teideal Visioning the Future: Ireland in Europe - Reflections and Resonance. Guest Lectures [Details]

Guest Speaker Hosted

  Year Publication
2020 Artistic Research in Music. Guest Speaker Paulo de Assis.
Ní Shíocháin, T. (2020) Artistic Research in Music. Guest Speaker Paulo de Assis. Guest Speaker Hosted [Details]

Invited Lectures

  Year Publication
2020 ‘Tuige Cultúr?’: agallamh beo poiblí ar stáitse leis an Ollamh Louis de Paor agus an Dr. Aodh Ó Coileáin ag Scoil Gheimhridh Merriman.
Ní Shíocháin, T. (2020) ‘Tuige Cultúr?’: agallamh beo poiblí ar stáitse leis an Ollamh Louis de Paor agus an Dr. Aodh Ó Coileáin ag Scoil Gheimhridh Merriman. Invited Lectures [Details]
2019 ‘The Sound of Silence in Modernity: Singing for Social Theory’, UCC/WIT Economy and Society Summer School.
Ní Shíocháin, T. (2019) ‘The Sound of Silence in Modernity: Singing for Social Theory’, UCC/WIT Economy and Society Summer School. Invited Lectures [Details]
2018 ‘Comhthéacs an Cheoil in Aimsir Phiarais Feirtéar.’ Ceiliúradh an Bhlascaoid, Ionad an Bhlascaoid, Dún Chaoin, Corca Dhuibhne.
Ní Shíocháin, T. (2018) ‘Comhthéacs an Cheoil in Aimsir Phiarais Feirtéar.’ Ceiliúradh an Bhlascaoid, Ionad an Bhlascaoid, Dún Chaoin, Corca Dhuibhne. Invited Lectures [Details]
2017 ‘Singing Ideas: Orality, Performance, Politics and the Songs of Máire Bhuí.’Fuaim Lecture Series, UCC.
Ní Shíocháin, T. (2017) ‘Singing Ideas: Orality, Performance, Politics and the Songs of Máire Bhuí.’Fuaim Lecture Series, UCC. Invited Lectures [Details]
2016 ‘Amhráin Mháire Bhuí.’ Aoiléacht ag Daonscoil na Mumhan, Rinn Ó gCuanach.
Ní Shíocháin, T. (2016) ‘Amhráin Mháire Bhuí.’ Aoiléacht ag Daonscoil na Mumhan, Rinn Ó gCuanach. Invited Lectures [Details]
2016 ‘Orality and the History of Political Thought.’ UCC/WIT Economy and Society Summer School.
Ní Shíocháin, T. (2016) ‘Orality and the History of Political Thought.’ UCC/WIT Economy and Society Summer School. Invited Lectures [Details]
2015 ‘Ag dreapadóireacht gan chomhlíonadh’ agus an Mhurúch ar thalamh thirim: an tairseachúlacht bhuan agus múnlú na suibiachta sa Nuafhilíocht.’ Seimineár Léann na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh.
Ní Shíocháin, T. (2015) ‘Ag dreapadóireacht gan chomhlíonadh’ agus an Mhurúch ar thalamh thirim: an tairseachúlacht bhuan agus múnlú na suibiachta sa Nuafhilíocht.’ Seimineár Léann na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh. Invited Lectures [Details]
2014 ‘Play, Performance and Political Thought: the History of Ideas and the Songs of Máire Bhuí Ní Laeire.’ Eighteenth-century Ireland Society Seminar, UL.
Ní Shíocháin, T. (2014) ‘Play, Performance and Political Thought: the History of Ideas and the Songs of Máire Bhuí Ní Laeire.’ Eighteenth-century Ireland Society Seminar, UL. Invited Lectures [Details]
2014 ‘An imirt, an bhéalaireacht agus an machnamh: stair na smaointeoireachta agus amhráin Mháire Bhuí.’ Seimineár Litríochta UCD.
Ní Shíocháin, T. (2014) ‘An imirt, an bhéalaireacht agus an machnamh: stair na smaointeoireachta agus amhráin Mháire Bhuí.’ Seimineár Litríochta UCD. Invited Lectures [Details]
2012 ‘Amhráin Mháire Bhuí Ní Laeire: An Chruthaitheacht, an Bhéalaireacht agus an Machnamh Polaitiúil.’ Aoiléacht do Chumann Bhéaloideasa Éireann.
Ní Shíocháin, T. (2012) ‘Amhráin Mháire Bhuí Ní Laeire: An Chruthaitheacht, an Bhéalaireacht agus an Machnamh Polaitiúil.’ Aoiléacht do Chumann Bhéaloideasa Éireann. Invited Lectures [Details]
2012 ‘An Fhilíocht Bhéil agus an Machnamh Polaitiúil: Béalaireacht, Cruthaitheacht agus Brí i bhFilíocht Mháire Bhuí Ní Laeire.’ Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.
Ní Shíocháin, T. (2012) ‘An Fhilíocht Bhéil agus an Machnamh Polaitiúil: Béalaireacht, Cruthaitheacht agus Brí i bhFilíocht Mháire Bhuí Ní Laeire.’ Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Invited Lectures [Details]
2011 ‘Máire Bhuí Ní Laoghaire: File Béil agus Fáidh Míleannach.’ Aoiléacht, Éigse Dhiarmuid Uí Shúilleabháin, Baile Bhúirne.
Ní Shíocháin, T. (2011) ‘Máire Bhuí Ní Laoghaire: File Béil agus Fáidh Míleannach.’ Aoiléacht, Éigse Dhiarmuid Uí Shúilleabháin, Baile Bhúirne. Invited Lectures [Details]
2011 ‘An tEagrán Iltéacsúil (multi-text edition): léamh na lámhscríbhinní déanacha, modhanna eagarthóireachta agus an cultúr béil.’ Palaeography and manuscript-based research: Intensive Postgraduate Seminar, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.
Ní Shíocháin, T. (2011) ‘An tEagrán Iltéacsúil (multi-text edition): léamh na lámhscríbhinní déanacha, modhanna eagarthóireachta agus an cultúr béil.’ Palaeography and manuscript-based research: Intensive Postgraduate Seminar, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. Invited Lectures [Details]
2009 ‘Lámhscríbhinní déanacha: an chanúint agus an traidisiún béil.’ Palaeography and manuscript-based research: Intensive Postgraduate Seminar, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.
Ní Shíocháin, T. (2009) ‘Lámhscríbhinní déanacha: an chanúint agus an traidisiún béil.’ Palaeography and manuscript-based research: Intensive Postgraduate Seminar, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. Invited Lectures [Details]
2008 ‘Amhráin Mháire Bhuí Ní Laeire agus Ceard na Cumadóireachta Béil.’ Seimineár Roinn na Nua-Ghaeilge, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.
Ní Shíocháin, T. (2008) ‘Amhráin Mháire Bhuí Ní Laeire agus Ceard na Cumadóireachta Béil.’ Seimineár Roinn na Nua-Ghaeilge, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. Invited Lectures [Details]
2005 ‘Máire Bhuí Ní Laeire: An Taighde is Déanaí.’Léacht phoiblí ar Mháire Bhuí mar chuid de Scéim Amhránaíochta ‘Aisling Gheal’, Baile Mhic Íre.
Ní Shíocháin, T. (2005) ‘Máire Bhuí Ní Laeire: An Taighde is Déanaí.’Léacht phoiblí ar Mháire Bhuí mar chuid de Scéim Amhránaíochta ‘Aisling Gheal’, Baile Mhic Íre. Invited Lectures [Details]

Video recording / TV

  Year Publication
2017 ‘Hup’. TG4, Eanair 2017, amhránaíocht ar an sean-nós.
Ní Shíocháin, T. agus Ní Shíocháin Ní Bheoláin, G. (2017) ‘Hup’. TG4, Eanair 2017, amhránaíocht ar an sean-nós. Video recording / TV [Details]
2016 ‘An Béaloideas Beo: An Ceol.’ TG4, Nollaig 2016, agallamh/plé mar chuid de phainéal scoláirí an chláir.
Ní Shíocháin, T. (2016) ‘An Béaloideas Beo: An Ceol.’ TG4, Nollaig 2016, agallamh/plé mar chuid de phainéal scoláirí an chláir. Video recording / TV [Details]
2014 ‘An Béaloideas Beo: An Litríocht Bhéil.’ TG4, Nollaig 2014, agallamh/plé mar chuid de phainéal scoláirí an chláir.
Ní Shíocháin, T. (2014) ‘An Béaloideas Beo: An Litríocht Bhéil.’ TG4, Nollaig 2014, agallamh/plé mar chuid de phainéal scoláirí an chláir. Video recording / TV [Details]

Radio Presentation

  Year Publication
2022 Agallamh fé Chath Chéim an Fhia, An Saol ó Dheas, 21 Eanair 2022.
Ní Shíocháin, T. (2022) Agallamh fé Chath Chéim an Fhia, An Saol ó Dheas, 21 Eanair 2022. Radio Presentation [Details]
2019 RTÉ Raidio 1 Céilí House beo ó Halla Uí Riada, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. 30 Márta, comhstiúrthóir ceoil, ceoltóir, cainteoir.
Ní Shíocháin, T. (2019) RTÉ Raidio 1 Céilí House beo ó Halla Uí Riada, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. 30 Márta, comhstiúrthóir ceoil, ceoltóir, cainteoir. Radio Presentation [Details]
2021 Iris Aniar - Agallamh, 21 Meitheamh 2021.
Ní Shíocháin, T. (2021) Iris Aniar - Agallamh, 21 Meitheamh 2021. Radio Presentation [Details]
2021 'An Saol ó Dheas' - agallamh, 18 Eanair 2021.
Ní Shíocháin, T. (2021) 'An Saol ó Dheas' - agallamh, 18 Eanair 2021. Radio Presentation [Details]
2021 'An Saol ó Dheas' - agallamh, 25 Márta 2021.
Ní Shíocháin, T. (2021) 'An Saol ó Dheas' - agallamh, 25 Márta 2021. Radio Presentation [Details]
2019 RTÉ Raidio 1 Céilí House beo ó Halla Uí Riada, COC. Uair a’ chloig, 30 Márta (comhstiúrthóir ceoil, ceoltóir, cainteoir).
Ní Shíocháin, T. (2019) RTÉ Raidio 1 Céilí House beo ó Halla Uí Riada, COC. Uair a’ chloig, 30 Márta (comhstiúrthóir ceoil, ceoltóir, cainteoir). Radio Presentation [Details]
2019 RTÉ Raidio 1 Céilí House beo ó Halla Uí Riada, COC. Uair a’ chloig, 20 Aibreán (comhstiúrthóir ceoil, ceoltóir).
Ní Shíocháin, T. (2019) RTÉ Raidio 1 Céilí House beo ó Halla Uí Riada, COC. Uair a’ chloig, 20 Aibreán (comhstiúrthóir ceoil, ceoltóir). Radio Presentation [Details]
2019 Raidió na Gaeltachta ‘An Saol ó Dheas’, agallamh fén leabhar nua ar Sheán Ó Ríordáin, Ní Insint Dán Ach Bheith: Aistí ar Smaointeoireacht an Ríordánaigh, agus fé cheolchoirm de chuid na hOllscoile san Ionad Cultúrtha i mBaile Bhuirne, 20 Feabhra.
Ní Shíocháin, T. (2019) Raidió na Gaeltachta ‘An Saol ó Dheas’, agallamh fén leabhar nua ar Sheán Ó Ríordáin, Ní Insint Dán Ach Bheith: Aistí ar Smaointeoireacht an Ríordánaigh, agus fé cheolchoirm de chuid na hOllscoile san Ionad Cultúrtha i mBaile Bhuirne, 20 Feabhra. Radio Presentation [Details]
2018 'Cormac ag a Cúig', Raidió na Gaeltachta, Tráchtaireacht Pholaitiúil agus Cúrsaí Reatha, 30 Eanair.
Ní Shíocháin, T. (2018) 'Cormac ag a Cúig', Raidió na Gaeltachta, Tráchtaireacht Pholaitiúil agus Cúrsaí Reatha, 30 Eanair. Radio Presentation [Details]
2018 ‘An Saol ó Dheas’, Raidió na Gaeltachta, agallamh fé mhodúil cheoil trí mheán na Gaelainne agus an amhránaíocht ar an sean-nós i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, 24 Eanair.
Ní Shíocháin, T. (2018) ‘An Saol ó Dheas’, Raidió na Gaeltachta, agallamh fé mhodúil cheoil trí mheán na Gaelainne agus an amhránaíocht ar an sean-nós i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, 24 Eanair. Radio Presentation [Details]
2018 ‘An Saol ó Dheas’, Raidió na Gaeltachta, agallamh fé chúrsaí Gaelscolaíochta, 11 Bealtaine.
Ní Shíocháin, T. (2018) ‘An Saol ó Dheas’, Raidió na Gaeltachta, agallamh fé chúrsaí Gaelscolaíochta, 11 Bealtaine. Radio Presentation [Details]
2018 ‘An Saol ó Dheas’, Raidió na Gaeltachta, agallamh fé Roinn an Cheoil, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, 08 Meitheamh.
Ní Shíocháin, T. (2018) ‘An Saol ó Dheas’, Raidió na Gaeltachta, agallamh fé Roinn an Cheoil, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, 08 Meitheamh. Radio Presentation [Details]
2018 ‘An Saol ó Dheas’, Craoladh speisialta ó Halla Uí Riada dar teideal ‘Ceol na Gaeltachta i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh’ (Bliain na Gaeilge), 50 neomat (ceoltóir, amhránaí, rinceoir seite, láithreoir), 29 Deireadh Fómhair 2018.
Ní Shíocháin, T. (2018) ‘An Saol ó Dheas’, Craoladh speisialta ó Halla Uí Riada dar teideal ‘Ceol na Gaeltachta i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh’ (Bliain na Gaeilge), 50 neomat (ceoltóir, amhránaí, rinceoir seite, láithreoir), 29 Deireadh Fómhair 2018. Radio Presentation [Details]
2018 ‘An Saol ó Dheas’, Raidió na Gaeltachta, Agallamh fé cheolchoirm speisialta do Bhliain na Gaeilge i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, 25 Deireadh Fómhair.
Ní Shíocháin, T. (2018) ‘An Saol ó Dheas’, Raidió na Gaeltachta, Agallamh fé cheolchoirm speisialta do Bhliain na Gaeilge i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, 25 Deireadh Fómhair. Radio Presentation [Details]
2017 Óráid d’Oscailt Oifigiúil Éigse Dhiarmuidín 2017, ‘An Saol ó Dheas’, Raidió na Gaeltachta, 06 Nollaig 2017, 10 neomat.
Ní Shíocháin, T. (2017) Óráid d’Oscailt Oifigiúil Éigse Dhiarmuidín 2017, ‘An Saol ó Dheas’, Raidió na Gaeltachta, 06 Nollaig 2017, 10 neomat. Radio Presentation [Details]
2017 Ceol beirte ar fheadóga stáin le Nada Ní Chuirrín, le tionlacan ó Chathal Ó Curráin ar an mbazouki, chomh maith le hagallamh gairid, ‘Togha agus Rogha an tSathairn’, Raidió na Gaeltachta, 04 Nollaig 2017.
Ní Shíocháin, T. (2017) Ceol beirte ar fheadóga stáin le Nada Ní Chuirrín, le tionlacan ó Chathal Ó Curráin ar an mbazouki, chomh maith le hagallamh gairid, ‘Togha agus Rogha an tSathairn’, Raidió na Gaeltachta, 04 Nollaig 2017. Radio Presentation [Details]
2016 ‘Ar Bhruach na Sionainne’, Raidió na Gaeltachta, agallamh agus ceol (feadóg stáin agus amhránaíocht ar an sean-nós) , Márta 2016.
Ní Shíocháin, T. (2016) ‘Ar Bhruach na Sionainne’, Raidió na Gaeltachta, agallamh agus ceol (feadóg stáin agus amhránaíocht ar an sean-nós) , Márta 2016. Radio Presentation [Details]
2015 ‘Cormac ag a Cúig’, Raidió na Gaeltachta, tráchtaireacht pholaitiúil agus cúrsaí reatha, 05 Eanair 2015.
Ní Shíocháin, T. (2015) ‘Cormac ag a Cúig’, Raidió na Gaeltachta, tráchtaireacht pholaitiúil agus cúrsaí reatha, 05 Eanair 2015. Radio Presentation [Details]
2015 ‘Cruinneog’, Raidió na Gaeltachta, cúrsaí ealaíne agus cultúir, agallamh fén gcéad eagrán Seapáinise de Chúirt an Mheon Oíche le Brian Merriman, 28 Márta 2015.
Ní Shíocháin, T. (2015) ‘Cruinneog’, Raidió na Gaeltachta, cúrsaí ealaíne agus cultúir, agallamh fén gcéad eagrán Seapáinise de Chúirt an Mheon Oíche le Brian Merriman, 28 Márta 2015. Radio Presentation [Details]
2014 ‘Cormac ag a Cúig’, Raidió na Gaeltachta, tráchtaireacht pholaitiúil agus cúrsaí reatha, 06 Deireadh Fómhair 2014.
Ní Shíocháin, T. (2014) ‘Cormac ag a Cúig’, Raidió na Gaeltachta, tráchtaireacht pholaitiúil agus cúrsaí reatha, 06 Deireadh Fómhair 2014. Radio Presentation [Details]
2011 ‘An Saol ó Dheas’, Raidió na Gaeltachta, agallamh fém chuid taighde ar Mháire Bhuí Ní Laeire, 02 Samhain 2011.
Ní Shíocháin, T. (2011) ‘An Saol ó Dheas’, Raidió na Gaeltachta, agallamh fém chuid taighde ar Mháire Bhuí Ní Laeire, 02 Samhain 2011. Radio Presentation [Details]
2011 ‘An Saol ó Dheas’, Raidió na Gaeltachta, agallamh fé Mháire Bhuí Ní Laeire, chomh maith le hamhrán uaim féin, 25 Bealtaine 2011.
Ní Shíocháin, T. (2011) ‘An Saol ó Dheas’, Raidió na Gaeltachta, agallamh fé Mháire Bhuí Ní Laeire, chomh maith le hamhrán uaim féin, 25 Bealtaine 2011. Radio Presentation [Details]
2010 Feadóg Stáin aonair ar RTÉ Radio 1 ‘Céilí House’ ó Dhámh Chruinne Éireann, Ollscoil Luimnigh.
Ní Shíocháin, T. (2010) Feadóg Stáin aonair ar RTÉ Radio 1 ‘Céilí House’ ó Dhámh Chruinne Éireann, Ollscoil Luimnigh. Radio Presentation [Details]
2010 Feadóg Stáin aonair ar RTÉ Radio 1 ‘Céilí House’ ón mBaile Dubh i gContae Phort Láirge, clár ag díriú ar cheol Bhobby Gardiner agus ar sheoladh a dhlúthdhiosca nua, ‘The High Level’.
Ní Shíocháin, T. (2010) Feadóg Stáin aonair ar RTÉ Radio 1 ‘Céilí House’ ón mBaile Dubh i gContae Phort Láirge, clár ag díriú ar cheol Bhobby Gardiner agus ar sheoladh a dhlúthdhiosca nua, ‘The High Level’. Radio Presentation [Details]
2008 ‘Scríbhneoirí faoi chaibidil’ RTÉ Raidio 1, clár uair a’ chloig ar fhaid ar Máire Bhuí Ní Laeire, an tOllamh Alan Titley sa chathaoir, 25 Aibreán 2008.
Ní Shíocháin, T. (2008) ‘Scríbhneoirí faoi chaibidil’ RTÉ Raidio 1, clár uair a’ chloig ar fhaid ar Máire Bhuí Ní Laeire, an tOllamh Alan Titley sa chathaoir, 25 Aibreán 2008. Radio Presentation [Details]