IT Services provides a wide range of general and specialist IT services to students and staff of the university in support of the university’s objectives in areas including teaching, learning and research. IT Services also supports and maintains the computing infrastructure which underpins those services.  Details of the services provided are available on this website and support and assistance in using those services can be obtained by:

Checking our Frequently Asked Questions (FAQs) 
E-mailing our ServiceDesk (servicedesk@mu.ie)
Telephoning +353-1-708 3830

The Service Desk reception area is closed. Please contact us via the details provided above. 

Cuireann Seirbhísí TF réimse leathan de sheirbhísí ginearálta agus de shainsheirbhísí TF ar fáil do mhic agus do bhaill foirne na hOllscoile. Tacaíonn Seirbhísí TF leis an Ollscoil a cuspóirí i réimsí éagsúla a bhaint amach; cuspóirí taighde, foghlama agus teagaisc san áireamh. Tugann Seirbhísí TF aire don bhonneagar ríomhaireachta a bhuntacaíonn leis na seirbhísí sin. Tá tuilleadh eolais faoi na seirbhísí ar fáil ar an suíomh idirlín seo. Is féidir tacaíocht agus cúnamh i leith úsáid na seirbhísí a fháil trí:

na Ceisteanna Coitianta (FAQs) a sheiceáil
ríomhphost a sheoladh chuig an deasc chabhrach (servicedesk@mu.ie)
nó glaoch a chur ar +353-1-708 3830

Tá fáiltiú Service Desk dúnta faoi láthair. Téigh i dteagmháil linn más é do thoil é le na sonraí thuas.