Lárionad na Gaeilge

Is í príomhaidhm Lárionad na Gaeilge an dea-chleachtas agus an nuálaíocht i múineadh agus i measúnú na Gaeilge a chur chun cinn.  Baineann ár gcuid oibre le trí phríomhréimse: taighde, teagasc agus tástáil. 

The Centre for Irish Language strives to promote and advance excellence and innovation in the teaching and assessment of Irish.  Our work consists of three main pillars: research, teaching and testing.