Taighde / Research

Baineann taighde Lárionad na Gaeilge le gnéithe den teangeolaíocht fheidhmeach a bhaineann le foghlaim, múineadh, measúnú agus úsáid na Gaeilge. Is í sprioc na hoibre seo tacú le forbairt cleachtas agus polasaithe a bhaineann leis an nGaeilge agus cúrsaí oideachais ar bhonn náisiúnta. Féach ar na naisc thíos le tuilleadh eolais a fháil faoi na réimsí éagsúla taighde atá againn. 

Our research investigates aspects of applied linguistics related to the learning, teaching, assessment and use of Irish, in order to inform research-based practice in language education and policy on a national level. See the links below for further information on our key research areas.