Acmhainní Gaeilge ar líne

Seo roinnt acmhainní úsáideacha atá ar fáil ar líne don Ghaeilge.

Here are some useful Irish resources available online.
 

Foclóirí

Acmhainn Foclóirí,  liostaí téarmaíochta, agus téacsanna faoi cheird an aistriúcháin.
Tearma Gaeilge<>Béarla. Bunachar sonraí de théarmaí Gaeilge.  
Teanglann Leabharlann Teanga agus Foclóireachta​
Focal
Focloir

Na Meáin

TG4 Craoladh beo agus podchraoltaí ón gcartlann.
Raidió na Gaeltachta Craoladh beo agus podchraoltaí ón gcartlann.
Tuairisc Seirbhís nuachta don Ghaeilge
Nós Iris dírithe ar réimse leathan topaicaí comhaimseartha

Áiseanna eile

Daltaí na Gaeilge Gramadach agus ceachtanna.
Vifax  Fís agus ceachtanna
Vicipéid Ciclipéid le hiontrálacha as Gaeilge.
Logainm Bunachar logainmneacha na hÉireann
Potafocal Bunachar téarmaíochta Gaeilge
Abair Foghraíocht
COGG An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta
Ceacht Ábhar foghlama agus teagaisc do mhúinteoirí Gaeilge
Gaois Corpas na Gaeilge Comhaimseartha
Aistear Dírithe ar chruinneas scríbhneoireachta
Gramadóir Uirlis scríbhneoireachta
Céim ar Aghaidh Dírithe ar mhúinteoirí agus ar fhoghlaimeoirí i gCúige Uladh
Eolaire le mórán áiseanna don chianfhoghlaim luaite ann.
An Chatalóg