Vifax

Gach Déardaoin ó Dheireadh Fómhair go tús mhí Aibreáin bíonn Vifax ar fáil. Is cleachtaí iad seo atá bunaithe ar mhíreanna as Nuacht TG4 a chuimsíonn cúrsaí spóirt, polaitíochta, teanga, pobail, teicneolaíochta, gnó, timpeallachta agus go leor eile. Tá na ceachtanna ar fáil saor in aisce do gach leibhéal ó bhonnleibhéal go hardleibhéal agus tá an t-ábhar feiliúnach don seomra ranga i meánscoileanna, i gcoláistí tríú leibhéal agus in institiúidí aosoideachais. Bainfidh foghlaimeoirí féinstiúrtha tairbhe as chomh maith.  Bronnadh Séala na hEorpa ar an togra seo sa bhliain 2003. Tá súil againn go mbainfidh gach duine atá ag baint úsáide as VIFAX sult agus tairbhe as. 

www.vifax.maynoothuniversity.ie

VIFAX is available on Thursdays from October to April, with a variety of  Irish-language lessons based on TG4 news stories which cover sport, politics, language, community, technology, business, environment and lots more. The materials are available free of charge at every level, from beginner to advanced levels, and are suitable for the secondary school classroom, third level institutions and adult education institutions. Autonomous learners will also find it useful. Vifax was awarded the European Language Label in 2003. We hope that everyone who uses VIFAX enjoys and benefits from it.

www.vifax.maynoothuniversity.ie