Infolingua

Tá leas againn ar fad sa chaoi a ndéantar teangacha a theagasc agus a chothú anseo in Éirinn agus ar fud an AE. Is acmhainn de chuid Lárionad na Gaeilge OÉ Má Nuad í Infolingua do thaighdeoirí agus d’oideachasóirí teanga in Éirinn agus thar lear, a thugann faisnéis atá cothrom le dáta ar fhorbairtí sa teangeolaíocht fheidhmeach.

Soláthraíonn Infolingua naisc chuig móreagraíochtaí Éireannacha agus Eorpacha a thacaíonn le foghlaimeoirí agus le proifisiúnaigh sa réimse, chomh maith le scéalta nuachta suntasacha a bhfuil foghlaim, teagasc agus polasaí teanga mar ábhar acu.

Féach ar www.infolingua.ie le tuilleadh eolais a fháil.

We all have a stake in how languages are taught and fostered here in Ireland and throughout the EU. Infolingua is a Maynooth University Centre for Irish resource for language researchers and educators in Ireland and abroad, providing up-to-date information on developments in applied linguistics.

The Infolingua website provides links to major Irish and European organisations that support language learners and professionals along with significant news stories concerning language learning, teaching and policy.

Visit www.infolingua.ie for more information.