Ranganna Gaeilge / Irish classes

Reáchtálann Lárionad na Gaeilge ranganna oíche Gaeilge ag leibhéil éagsúla, ó bhonnleibhéal go hardleibhéal. Bunaithe ar shiollabais TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge), tá na cúrsaí seo dírithe go sonrach ar fhoghlaimeoirí fásta.

Maynooth University Centre for Irish Language runs Irish-language evening classes at various levels, from beginners to advanced. Based on TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge) syllabuses, these courses are specifically designed for adult learners.