Ranganna Gaeilge / Irish classes

Reáchtálann Lárionad na Gaeilge ranganna oíche Gaeilge ag leibhéil éagsúla. Bunaithe ar shiollabais TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge), tá na cúrsaí seo deartha go sonrach d’fhoghlaimeoirí fásta.

Maynooth University Centre for Irish runs Irish language evening classes at various levels. Based on the TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge) syllabuses, these courses are specifically designed for adult learners.