TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge)

Cuireann Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) sraith scrúduithe agus cáilíochtaí ar fáil do dhaoine fásta atá ag foghlaim na Gaeilge. Tugann scrúduithe TEG deis d’iarrthóirí, ó ghlantosaitheoirí go leibhéil ardchumais, a gcumas a dheimhniú sa labhairt, sa chluastuiscint, sa léitheoireacht agus sa Ghaeilge scríofa.

Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) provides a series of general Irish language proficiency examinations and qualifications for adult learners of Irish. TEG exams give candidates an opportunity to show their ability in speaking, listening, reading and writing Irish at different levels, from absolute beginner to intermediate and advanced levels.