Cúrsaí / Courses

Cuireann Lárionad na Gaeilge cúrsaí teanga agus oiliúna ar fáil ag leibhéal na fochéime, na hiarchéime agus go seachtrach, do mhic léinn agus do bhaill foirne na hOllscoile, agus don phobal náisiúnta agus idirnáisúnta. Seo na cúrsaí atá ar fáil faoi láthair:

The Centre for Irish Language provides language and training courses at undergraduate and postgraduate level, as well as extra-mural classes, focused on the needs of university students and staff, and the wider community, both nationally and internationally. 
The following are the courses currently on offer: