Ábhar teagaisc TEG

Ag www.teg.ie, gheobhaidh tú gach ábhar a bheidh ag teastáil uait ag gach leibhéal:  Siollabais, Páipéir Scrúduithe Shamplacha, Tuairiscí an Phríomhscrúdaitheora agus Ábhair Theagaisc Shamplacha. 

Visit www.teg.ie to find all of the material you will need at each level: Syllabuses, Sample Exam Papers, Examiner Reports and Sample Teaching Materials.