Fáilte chuig an láithreán

Is mór againn do chuairt. Sa láithreán seo tá eolas ar chúrsaí na céime agus na hiarchéime, ar an bhfoireann, agus ar imeachtaí na roinne.

Welcome to the website of the Department of Modern Irish. In this you will find information on our undergraduate and postgraduate courses, on departmental staff and on various activities organised within the department.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Léachtaí Cholm Cille 2021: Stair agus ficsean ó Beatha Cholaim Chille go Bealach na Spáinneach. Beidh na himeachtaí ar siúl i Léachtlann IONTAS (Campas Thuaidh) ar an Aoine 12 Samhain agus Satharn 13 Samhain 2021. Beidh fearadh na fáilte romhat.
 Bheimis buíoch díot ach tú clárú roimh ré ag an nasc seo a leanas:   https://forms.gle/bAoSqzPfPK6PHitH9
 

LÉACHAÍ CHOLM CILLE 2021

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuirfear fáilte roimh iarratais ar an chúrsa MA sa Nua-Ghaeilge le haghaidh Meán Fómhair 2021.

Scoláireachtaí don MA Nua-Ghaeilge ar fáil 2021/2022

Cén saghas cúrsa é?

Cúrsa é seo dóibh siúd ar spéis leo eolas leitheadach domhain a chur ar theanga agus ar shaíocht na Gaeilge ar mhaithe le forbairt ghairmiúil agus forbairt phearsanta. Leagtar béim ar chruinneas agus ar shaibhreas teanga tríd síos ach tugtar deis do mhic léinn díriú ar na sainábhair is spéis leo féin. Chuige sin, tugtar rogha do mhic léinn tabhairt faoi cheann amháin de na trí shruth seo a leanas:
 
•         Cruinneas, Saibhreas agus Cumarsáid (na meáin)
•         Litríocht agus Critic
•         Na Taibhealaíona agus An Traidisiún Béil

Is féidir an chéim Mháistreachta a dhéanamh go lánaimseartha (bliain amháin) nó go páirtaimseartha (dhá bhliain). Trí mheán scrúduithe agus tionscnaimh taighde a dhéantar obair na mac léinn a mheas.

https://youtu.be/eCK1KMfpWPQ

Is féidir eolas a fháil ar an sruth nua MA Nua-Ghaeilge Taibhealaíona agus Traidisiúin Bhéil na Gaeilge sa bhileog seo Bileog eolais;Taibhealaíona agus Traidisiúin Bhéil nó dul i dteagmháil leis an Ollamh le Nua-Ghaeilge agus le Taibhealaíona, Tríona Ní Shíocháin, ag triona.nishiochain@mu.ie.