Taighde i Roinn na Nua-Ghaeilge

Déantar taighde i Roinn na Nua-Ghaeilge ar réimse leathan ábhar, idir theanga agus litríocht, ó thús na tréimhse (c.1200 AD) anuas go dtí an Ghaeilge chomhaimseartha. 

Ar na príomhréimsí tá:

  • An Litríocht Chomhaimseartha
  • Teangeolaíocht na Gaeilge
  • Litríocht na Nua-Ghaeilge Moiche agus na Gaeilge Iarchlasaicí