Aoife Ní Ghloinn

Lárionad na Gaeilge

Gaeilge agus fáilte

Stiúrthóir/ Director

Arts Building
38
(01) 474 7185

Biography

Ceapadh Aoife Ní Ghloinn ina Stiúrthóir ar Lárionad na Gaeilge: Taighde, Teagasc agus Tástáil sa bhliain 2020. Roimhe sin, chaith sí naoi mbliana ag teagasc na Gaeilge san institiúid chéanna agus ag plé le tograí éagsúla de chuid Lárionad na Gaeilge; ina measc, Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG), an Teastas i Múineadh na Gaeilge do Dhaoine Fásta agus Vifax. Chaith sí tréimhse freisin, ó 2008 go 2011, ina Léachtóir agus Scoláire ar Cuairt in Ionad an Léinn Éireannaigh, Ollscoil San Tomás, Houston, Texas. Tá spéis aici i roinnt gnéithe den teangeolaíocht fheidhmeach, go háirithe an sealbhú teanga, an measúnú teanga, an t-aiseolas ceartaitheach, an taighde ar chorpais foghlaimeora agus an Fráma Tagartha Comónta Eorpach (FTCE).

Aoife Ní Ghloinn was appointed Director of The Centre for Irish Language Research, Teaching and Testing in 2020.  Prior to that, she spent nine years teaching Irish and working with various projects in the Centre, including the European Certificate in Irish (TEG), the Certificate in Teaching Irish to Adults and Vifax. She also spent three years, from 2008 to 2011, as Visiting Lecturer and Scholar in the Center for Irish Studies, University of St Thomas, Houston, Texas. She is interested in a number of areas of applied linguistics, particularly language acquisition, language assessment, corrective feedback, learner corpus research and the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). 

Research Interests

Research Projects

  Project Role Funding Body / Program Description Start Date End Date Award (€)
Evaluation of Gaeltacht Schools Recognition Scheme – TEG Test PI Educational Research Centre / Consultancy In October 2016, the Department of Education published A Policy for Gaeltacht Education 2017-2022. As part of this policy, a recommendation was made that a research programme be established to evaluate the implementation of the police, and that this research should involve the Educational Research Centre (ERC) and the Department of Education inspectorate. The ERC has now begun this evaluation on behalf of the Department of Education, and as part of this study, The Centre for Irish Language: Research, Teaching and Testing, Maynooth University, has been engaged to conduct one aspect of the work: TEG Irish-language testing and a report on the levels of Irish-language proficiency among a cohort of third-year students in Gaeltacht Schools. 15-SEP-21 31-JUL-22 27600
Béaltriail Ghaeilge na hArdteistiméireachta: Anailís agus Moltaí PI An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaochta / Cogg -- Research bursaries (**) Leaving Certificate Oral Irish examination: Analysis and Recommendations. 01-SEP-20 31-JAN-21 16887

Other Journals

  Year Publication
2009 'Anailís Iardhearcach ar Stór Amhrán Róise Rua Uí Ghrianna. [A Retrospective analysis of Róise Rua Uí Ghrianna’s Song Repertoire]'
Aoife Ní Ghloinn (2009) 'Anailís Iardhearcach ar Stór Amhrán Róise Rua Uí Ghrianna. [A Retrospective analysis of Róise Rua Uí Ghrianna’s Song Repertoire]' Léann, 2 (No Postcode) :19-42. [Details]

Conference Publications

  Year Publication
2020 Corpas Foghlaimeora TEG agus an Próifíliú Cumais sa Ghaeilge
Aoife Ní Ghloinn (2020) Corpas Foghlaimeora TEG agus an Próifíliú Cumais sa Ghaeilge . In: Eoghan Ó Raghallaigh eds. Léachtaí Cholm Cille L , pp.119-156 [Details]

Conference Contributions

  Year Publication
2021 EASTDOL Series: Empowering Staff to Develop Online Learning.
Aoife Ni Ghloinn (2021) EASTDOL Series: Empowering Staff to Develop Online Learning. [Invited Lecture], Measúnú na Gaeilge i gComhthéacs na Foghlama ar Líne (Assessing Irish in the Context of Online Learning), Dublin City Univerrsity , 20-JAN-21 [Details]
2021 National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning in Higher Education, National Seminar Series: The CEFR in Language Teaching.
Aoife Ní Ghloinn (2021) National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning in Higher Education, National Seminar Series: The CEFR in Language Teaching. [Invited Lecture], The implementation of the CEFR in the context of Irish: a case study, Waterford Institute of Technology , 10-JUN-21 [Details]
2019 Invited lecture as part of the 'Ó Thrácht go Twitter' lecture series.
Aoife Ní Ghloinn (2019) Invited lecture as part of the 'Ó Thrácht go Twitter' lecture series. [Invited Lecture], B2 or not B2? Sin í an cheist! An Fráma Tagartha Comónta Eorpach agus measúnú na Gaeilge ag an tríú leibhéal, University College Dublin [Details]
2019 Léachtaí Cholm Cille L: Téamaí agus Tionscadail Taighde.
Aoife Ní Ghloinn (2019) Léachtaí Cholm Cille L: Téamaí agus Tionscadail Taighde. [Invited Lecture], Corpas Foghlaimeora TEG agus an Próifíliú Cumais sa Ghaeilge, Ollscoil Mhá Nuad [Details]
2018 National Seminar Series, funded by the National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning.
Aoife Ní Ghloinn, Siobhán Donovan (2018) National Seminar Series, funded by the National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning. [Conferences hosted], Aligning Language Assessment in Higher Education with the CEFR: A Quality Assurance Approach, Maynooth University [Details]
2018 Annual IVACS One-day Symposium in Corpus Linguistics.
Aoife Ní Ghloinn (2018) Annual IVACS One-day Symposium in Corpus Linguistics. [Conferences hosted], Corpus Linguistics in Challenging Contexts, Maynooth University [Details]
2018 National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning seminar, ‘Aligning Language Assessment in Higher Education with the CEFR: A Quality Assurance Approach’.
Aoife Ní Ghloinn, Siuán Ní Mhaonaigh (2018) National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning seminar, ‘Aligning Language Assessment in Higher Education with the CEFR: A Quality Assurance Approach’. [Oral Presentation], B2 or not B2? That is the question! Benchmarking the exam performance of undergraduate students of Irish to the CEFR, Maynooth University [Details]
2018 Annual IVACS One-day Symposium in Corpus Linguistics.
Aoife Ní Ghloinn, Elaine Uí Dhonnchadha, Anne O' Keeffe (2018) Annual IVACS One-day Symposium in Corpus Linguistics. [Oral Presentation], Building a grammatically annotated corpus of learner Irish: challenges and opportunities, Maynooth University [Details]
2018 IVACS International Conference, Malta.
Aoife Ni Ghloinn, Elaine Uí Dhonnchadha, Anne O' Keeffe (2018) IVACS International Conference, Malta. [Oral Presentation], The design and annotation of the TEG learner corpus of Irish, Malta [Details]
2015 CercleS International Seminar.
Aoife Ní Ghloinn (2015) CercleS International Seminar. [Invited Oral Presentation], The implementation of a CEFR-based syllabus for Irish at university level: challenges and issues, Trinity College Dublin [Details]
2015 Comhdháil Cois Locha.
Aoife Ní Ghloinn (2015) Comhdháil Cois Locha. [Invited Oral Presentation], Teastas Eorpach na Gaeilge: Céard atá amach romhainn?, Milwaukee, Wisconsin [Details]
2015 Teagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal – Dúshláin agus Dea-chleachtais.
Aoife Ní Ghloinn (2015) Teagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal – Dúshláin agus Dea-chleachtais. [Invited Oral Presentation], Ó shiollabas go cúrsa: spléachadh ar chur chuige Ollscoil Mhá Nuad, St Patrick's College, Drumcondra [Details]

Honours and Awards

  Year Title Awarding Body
2016 Sparánacht Taighde An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG)

Committees

  Committee Function From / To
Qualimatrix project, European Centre for Modern Languages (ECML) Irish representative on network team 2016 / 2018
Turn to Teaching Steering Committee Member 2020 / 2022
Advisory Committee for Corpas Náisiúnta don Ghaeilge/ The National Corpus of Irish project Member 2022 / 2024
Advisory Committee for the design of the PPAD-G literacy diagnostic test for post-primary Irish-medium schools Chair 2021 / 2022
Executive Committee, AULC (The Association of University Language Communities in the UK and Ireland). Elected representative for members in the Republic of Ireland 2021 / 2023
Advisory Board for the project Comasan Labhairt ann an Gàidhlig, Glasgow University Advisory Board member 2015 / 2017
Athena Swan Self-Assessment Team, Faculty of Arts, Celtic Studies and Philosophy, Maynooth University Member 2020 / 2021

Employment

  Employer Position From / To
Center for Irish Studies, University of St Thomas, Houston, Texas Visiting Scholar/ Lecturer 01-AUG-08 / 31-JUL-11

Education

  Year Institution Qualification Subject
2013 Coláiste na Tríonóide/ Trinity College Dublin M.Phil. An Teangeolaíocht Fheidhmeach/ Applied Linguistics
2016 Foras na Gaeilge An Séala Creidiúnaithe d'Aistritheoirí/ The Seal of Accreditation for Translators Aistriúchán/ Translation
2005 Ollscoil Mhá Nuad/ Maynooth University B.A. Gaeilge & Ceol/ Irish & Music
2007 Ollscoil na Banríona, Béal Feirste/ Queen's University, Belfast M.A. An Ghaeilge agus an Léann Ceilteach/ Irish & Celtic Studies
2014 Ollscoil Mhá Nuad/ Maynooth University Diploma Múineadh na Gaeilge d'Fhoghlaimeoirí Fásta/ Teaching Irish to Adult Learners

Languages

  Language Reading Writing Speaking
Irish/Gaeilge Fluent Fluent Fluent
Spanish Basic