Caitlín Nic Íomhair

Nua-Ghaeilge (Modern Irish)

Gaeilge agus fáilte

Léachtóir le Gaeilge

Seomra 19
Foirgneamh na nEalaíon/Arts Building
Seomra 19
(01) 708 3705

Biography

Is léachtóir le nualitríocht na Gaeilge í Caitlín Nic Íomhair. 

Research Interests

nuafhilíocht na Gaeilge, contemporary Irish poetry, post-Christianity, Biddy Jenkinson, Colm Breathnach, crime fiction, travel writing, short stories, gearrscéalta, Irish language prose, Irish Studies, An Léann Éireannach  

Book Chapters

  Year Publication
2020 '“A land of shame, a land of murder and a land of strange, sacrificial women” : Representations of Wealth, Gender and Race in Modern Irish Language Crime Fiction'
Nic Íomhair, Caitlín (2020) '“A land of shame, a land of murder and a land of strange, sacrificial women” : Representations of Wealth, Gender and Race in Modern Irish Language Crime Fiction' In: Cliff, B., Mannion, E (eds). Guilt Rules All Irish Mystery, Detective, and Crime Fiction. Syracuse, New York: Syracuse University Press. [Details]

Peer Reviewed Journals

  Year Publication
2016 ''Cé hÍ Siúd Biddy Jenkinson?' Freagra an fhile ina saothar neamhfhicsin'
Nic Íomhair, Caitlín (2016) ''Cé hÍ Siúd Biddy Jenkinson?' Freagra an fhile ina saothar neamhfhicsin'. COMHARTaighde, 2 [DOI] [Details]

Conference Contributions

  Year Publication
2020 ‘Slánú, athdhéanamh agus Sisifeas i luathscéalta Uí Chadhain’.
Nic Íomhair, Caitlín (2020) ‘Slánú, athdhéanamh agus Sisifeas i luathscéalta Uí Chadhain’. [Invited Oral Presentation], Máirtín Ó Cadhain 2020, Coláiste na Tríonóide [Details]
2019 ‘Biddy Jenkinson agus Cathal Ó Searcaigh - grinnléamh'.
de Brún, Fionntán and Nic Íomhair, Caitlín (2019) ‘Biddy Jenkinson agus Cathal Ó Searcaigh - grinnléamh'. [Oral Presentation], Seimineáir Thaighde Roinn na Nua-Ghaeilge, Ollscoil Mhá Nuad [Details]

Review Articles

  Year Publication
2019 'Tairngreacht', Reviewed.
Nic Íomhair, Caitlín (2019) 'Tairngreacht', Reviewed. Review Articles [Details]
2019 Talamh úr briste i bhficsean na Gaeilge ag scéinséir staire lán le sleaze ár linne.
Nic Íomhair, Caitlín (2019) Talamh úr briste i bhficsean na Gaeilge ag scéinséir staire lán le sleaze ár linne. Review Articles [Details]
2019 'Lámh, Lámh Eile' reviewed.
Nic Íomhair, Caitlín (2019) 'Lámh, Lámh Eile' reviewed. Review Articles [Details]

Podcast

  Year Publication
2020 Nualitríocht na Gaeilge (Modern Irish Literature).
Nic Íomhair, Caitlín (2020) Nualitríocht na Gaeilge (Modern Irish Literature). Podcast [Details]

Guest Speaker Hosted

  Year Publication
2019 No Egos, No Divas: New Poets in Irish.
Cunningham, Claire agus de Paor, Louis (2019) No Egos, No Divas: New Poets in Irish. Guest Speaker Hosted [Details]

Teaching Interests

Litríocht chomhaimseartha na Gaeilge, go háirithe an fhilíocht. Saothar Bhiddy Jenkinson, Nuala Ní Dhomhnaill, Choilm Bhreathnaigh, Chathail Uí Shearcaigh agus Mháirtín Uí Chadhain. Ficsean seánra sa Ghaeilge. Collaíocht sa nualitríocht Ghaeilge. Léann na hÉireann.

Tá fáilte mhór roimh mhic léinn teagmháil a dhéanamh liom chun ábhar taighde i réimse na nualitríochta a phlé.

Modern Irish language literature, particularly poetry. The work of Biddy Jenkinson, Nuala Ní Dhomhnaill, Colm Breathnach, Cathal Ó Searcaigh and Máirtín Ó Cadhain. Genre fiction in Irish. Sex and sexuality in Irish language literature. Irish Studies.

Students are very welcome to contact me to discuss research topics in the field of modern Irish language literature.